3 Şubat 2009 Salı

MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI – EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

Maden Mühendisleri Odası ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğiyle Yaratıcı Yazarlık Atölyesi açılıyor. Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, öykü, şiir, deneme, eleştiri gibi yazınsal türler üzerine kuramsal çalışmaları ve uygulamaları içeriyor.

Nazlı Eray, Mustafa Şerif Onaran, Özcan Karabulut, Cemil Kavukçu, Aysu Erden, Aynur Tunaboylu, Tekgül Arı, Çiğdem Ülker, Metin Turan, Süreyya Karacabey, Remzi Özmen, Tuncer Uçarol’dan oluşan kurul tarafından yürütülecek olan atölye çalışmaları, 11 Şubat 2009 Çarşamba günü başlatılacak.

Maden Mühendisleri Odası ve Edebiyatçılar Derneği, edebiyata yürekten inanan herkesi; okuma ve yazma eylemini yaşam biçimi olarak benimseyen birey olmaya çağırıyor.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, yazma çabasının başlangıcında ya da herhangi bir düzeyinde bulunan tüm katılımcılar için geliştirilmiş bir programdır.

Söz konusu atölyeye katılmak için statü, kariyer, derece sahibi olmak gibi önkoşullar yoktur. Okumaya ve yazmaya ilgi duymak yeterlidir.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, hiçbir sınıf, meslek, yaş ayrımı yapmaksızın, edebiyat uğraşıyla ilgilenen herkesin, entelektüel kapasite ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Yıllardır yazıyor ya da ilk metnini deniyor olsa da, yaratıcı yazma konusuna gerçekten ilgi duyanlara, düzenlediğimiz atölyeler, gereksinim duyduğu katkıyı mutlaka sağlayacaktır.

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ne katılmak isteyenler, kayıt için, Edebiyatçılar Derneği’nin, aşağıdaki iletişim adreslerine başvurabilirler.


Edebiyatçılar Derneği
Sakarya Caddesi, No. 32 / 15
Yenişehir - Ankara


Tel: 0312 / 434 46 65
Cep: 0506 583 58 75
(Cep arama saati: 09.00-18.00 arası…)

e-posta:
edebiyat@edebiyatcilardernegi.org.tr
YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

YARATICI YAZARLIĞA GİRİŞ
YAZINSAL TÜRLER
KURAMSAL ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR


ATÖLYE YÜRÜTME KURULU:

Mustafa Şerif Onaran, Özcan Karabulut, Aysu Erden, Nazlı Eray,
Tekgül Arı, Çiğdem Ülker, Metin Turan, Süreyya Karacabey,
Cemil Kavukçu, Remzi Özmen, Aynur Tunaboylu, Tuncer Uçarol


Program

1- Giriş: Bir Eylem / Edim Olarak Yazma
a) Yazma isteği nereden geliyor?
b) Bir şeyler karalamadan yazınsal değeri olan bir metin üretmeye geçiş sürecinin olmazsa olmazları nelerdir?
c) Düşlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ete kemiğe büründürmek için gerekenler nelerdir?
2- Bilmemiz Gerekenler: Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi
a) Edebiyatın yaşam, felsefe, psikoloji vb. ilişkileri.
b) Bizden önce yazanlar / yazılanlar; yazmakta / yazılmakta olanlar.
3- Algılama Sürecinden Yaratma Cesaretine Giden Yol
a) Algılama süreçleri.
b) Yaratma cesareti.
c) Yaratıcının doğası.
d) Yaratıcılığın sınırları.
4- Çatıyı Kurmak: Yazınsal Üretimin Temel Öğelerini Belirginleştirme
a) Uzam, zaman, kahramanlar.
b) Biçim ve biçem.
c) Başlama, geliştirme, sonlandırma.
d) Çatışma yaratma ve çözme.
e) Bir atmosfer yaratma.
5- "Bu Ben miyim?" ya da "Bu O mu Acaba": Kurmaca ve Gerçeklik
a) Yazar ve anlatıcı.
b) Kahramanlar gerçek midir?
6- Bir Okur Olarak Yazar: Eleştirel Bakış Açıları Geliştirebilmek
a) Ne anlatmak istiyorduk, ne anlatabildik?
b) Dil yanlışları.
c) Metnin yorgunluğu.
d) Yaratı yerine yapıntı.
7- Yapıttaki Yazar: Üründe Yazarın Kişisel Duruşu / Kişisel Tını
a) Kişilik ve kişisellik nedir?
b) Yazar yapıtın neresindedir?
c) "Aynı şeyleri" yazsak bile bizi ayrı kılacak olan (Büyük yazarların çözdüğü) nedir?
8- Üç Metin: Bir Şeyler Anlatabildik mi?
a) Boris Vian: "Günlerin Köpüğü" romanının "Önsöz"ü.
b) Peter Handke: "Publikumsbeschimpfung" adlı oyununda oyuncuların sahneye seslenişi.
c) Teodor W. Adorno: "Minima Moralia" adlı yapıtından "Aynanın Arkasına" metni.

İçinizdeki Sansürden Kurtulun !..

Kendi Kendinizin Eleştirmeni Olmayın!..


· Yaratıcı yazarlık atölyesi, katılımcıların eleştirel bakış açılarını, estetik beğenilerini, bireysel üretimlerini güçlendirmeye yönelik kuramsal ve uygulamasal çalışmaları içeriyor.
· Konuk yazarların ve katılımcıların birlikte çalışacağı atölye ortamında, kuramsal çalışmaların yanı sıra, katılımcıların egzersiz olarak yazacakları metinler de ele alınacak.
· Yazılan örneklerdeki anlatım ve dil özellikleri tartışılacak
· Katılımcılar, ikinci aydan itibaren, her hafta yeni bir metin hazırlayacak, atölye içinde daha önceki üretimlerini aşmaya çalışacaklar.
· Yaratıcı yazarlık atölyesinde, potansiyel yazarlarla profesyonel edebiyatçılar bir araya geliyor, katılımcılara konuk yazarlarla birebir çalışma olanakları sunuluyor.
· Katılımcıların ürünlerinin okunup tartışıldığı ortamlar yaratılıyor.
· Dönem boyunca, atölyelere katılacak yazarlar, kendi deneyim zenginliklerini, yazarlık coşkularını paylaşmaktan mutluluk duyan, katılımcıların yeteneklerini geliştirmek isteyen, ülkemizin usta edebiyatçılarıdır.
· Yazma sektörünün içinde yer alan yazar, editör, çevirmen, akademisyen vb profesyoneller, kendi meslekleri konusunda ayrıntılı, aydınlatıcı bilgiler verecek, katılımcılar merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecekler.

KAYIT İÇİN BİLGİLER:

Atölye çalışmaları, 2 ay (11 Şubat 2009 – 11 Nisan 2009) sürecek; hafta sonu 2 saat (Cumartesi, 14.00-16.00) hafta içi 2 saat (Çarşamba; 18.00-20.00) olmak üzere; toplam 36 saat yapılacaktır.

Katılım ücreti: 100 YTL
İki taksitle ödeme yapılabilir: 50 x 2: 100 ytl


BAŞVURU ADRESİ:

Edebiyatçılar Derneği
Sakarya Caddesi, No. 32 / 15
Yenişehir - Ankara Metin Rengi

Tel: 0312 / 434 46 65
Cep: 0506 583 58 75
(Cep arama saati: 09.00-18.00 arası…)

ATÖLYE ADRESİ:

TMMOB Maden Mühendisleri Odası
Selanik Caddesi, No. 19 / 4
Kızılay - Ankara

Tel: 0312 425 10 80


EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ
www.edebiyatcilardernegi.org.tr

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

11 Şubat 2009 – 11 Nisan 2009

Tarih Yazar
11 Şubat Çarşamba Tanışma toplantısı
14 Şubat Cumartesi Aynur Tunaboylu
18 Şubat Çarşamba Çiğdem Ülker
21 Şubat Cumartesi Süreyya Karacabey
25 Şubat Çarşamba Aysu Erden
28 Şubat Cumartesi Metin Turan
04 Mart Çarşamba Tekgül Arı
07 Mart Cumartesi Nazlı Eray
11 Mart Çarşamba Cemil Kavukçu
14 Mart Cumartesi Süreyya Karacabey
18 Mart Çarşamba Tuncer Uçarol
21 Mart Cumartesi Mustafa Şerif Onaran
25 Mart Çarşamba Remzi Özmen
28 Mart Cumartesi Özcan Karabulut
01 Nisan Çarşamba Aysu Erden
04 Nisan Cumartesi Tekgül Arı
08 Nisan Çarşamba Remzi Özmen
11 Nisan Cumartesi Değerlendirme toplantısı

Cumartesi Günleri:
14:0 – 16:00

Çarşamba Günleri:
18:00 – 20:00

Tel: 434 46 65
0506 583 58 75
(Cep arama saati:09:00-18:00 arası)

Not: 14 Mart 2009’dan itibaren, Cumartesi günleri saat 13:00’da, katılımcıların ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik 1 saatlik ön atölye çalışması yapılacaktır.


Hiç yorum yok: