19 Mart 2007 Pazartesi

YENİ ÖDENTİMİZ 60 YTL

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Edebiyatçılar Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurul’unda yapılan tüzük değişikliğiyle, üyelik ödentisi, yıllık 60 (altmış) Yeni Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Yöneticileri ve üyeleri arasında sağlıklı bir iletişimin olduğu, kamuoyunda etkili ve çalışkan bir dernek, ancak parasal kaynakları güçlü bir dernek yapısıyla söz konusu olabilir. Böyle bir yapıyı oluşturmak için, birincil ve en önemli kaynak da, üyelik ödentileridir.

Bütün dernekler gibi, Edebiyatçılar Derneği’nin de asli geliri üyelik ödentilerine dayanıyor. Dernek çalışmalarında kaynak yaratmak, öncelikle üyelik ödentileriyle olanaklı. Ayrıca yasal zorunluluk gereği, üyeliğin sürebilmesi için, ödentilerin aksatılmadan ödenmesi gerekiyor. Dernek tüzüğü, ödenti konusunu, “3 ay sureyle aidat ödemeyenler üyelikten çıkarılır” şeklinde hükme bağlıyor.

Bu çerçevede, bugüne dek ödemelerini geciktiren üyelerimizin, bu yılki (60 ytl) ve varsa daha önceki yıllardan borçlarını ödemelerini önemle rica ediyoruz.

Üyelerimiz, ödenti borçlarıyla ilgili bilgiyi, 0312 434 46 65 nolu telefondan ve edebiyat@edebiyatcilardernegi.org.tr adresinden öğrenebilirler.

Edebiyatçılar Derneği posta çeki hesap no: 103173
Edebiyatçılar Derneği banka hesap no:
T. C. Ziraat Bankası Bulvar / Ankara Şubesi: 34537778

17 Mart 2007 Cumartesi

EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

YÜRÜTME KURULU
GÖKHAN CENGİZHAN
Genel Başkan

AYSU ERDEN
Genel Başkan Yardımcısı

REMZİ ÖZMEN
Genel Sekreter

YAŞAR BODUR
Genel Sekreter Yardımcısı

YÜCEL KAYIRAN
Genel Sekreter Yardımcısı

GÜLAY TALASLI
Genel Sekreter Yardımcısı

TEKGÜL ARI
Genel Sayman

GENEL YÖNETİM KURULU (Asil)

1- METİN TURAN,
2- ÖZGEN SEÇKİN, 3- SELMA AĞABEYOĞLU, 4- AYDIN ŞİMŞEK,
5- MELTEM ARIKAN, 6- HASİBE AYTEN, 7- ÇİĞDEM ÜLKER, 8- SİNAN ONUŞ,
9- ŞABAN AKBABA (Bursa), 10- İSMAİL BOZKURT (KKTC),
11- FERDA AKINCI İZBUDAK (İzmir), 12- AYÇA NİLÜFER BİLGİN,
13- ZEHRA ÇAM (Eskişehir), 14- KORAY İNCİTMEZ,
15- SEMA ŞEBNEM TUNCEL (Adana), 16 CEM ERDEVECİLER

GENEL YÖNETİM KURULU (Yedek)
1- KADİR AYDEMİR, 2- ÖMER EDİP YORAZ, 3- ZEYNEP KURADA,

4- MİNE HOŞCAN BİLGE, 5- ERHAN PINARBAŞI

DENETLEME KURULU (Asil)

1- GÜNAY GÜNER, 2- NURHAYAT BEZGİN, 3- HAYDAR ÜNAL

DENETLEME KURULU (Yedek)
1- YAHYA TÜRKELİ, 2- NEŞE ERSOY, 3- K. TAHİR SAPAZ

ONUR KURULU (Asil)

1- MUSTAFA ŞERİF ONARAN, 2- ÇETİN ÖNER, 3- NEDRET GÜRCAN

ONUR KURUL (Yedek)
1- GÜLAY ARIKAN, 2- NURİ AKSAKAL, 3- ORHAN AYDIN

9 Mart 2007 Cuma

14. OLAĞAN GENEL KURULUMUZA, GENEL SEKRETER REMZİ ÖZMEN'İN SUNDUĞU ÇALIŞMA RAPORU


EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ'NİN

6 ŞUBAT 2005 - 4 ŞUBAT 2007

DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU

6 Şubat 2005 tarihinde yapılan 13. Olağan Genel Kurul’da seçilen Genel Yönetim Kurulu ve kendi içinde oluşturduğu Yürütme Kurulu, Genel Kurul sonrası hemen çalışmalarına başlamış, geçmişin birikimlerinden yararlanarak çaba göstermiş, 2 yıl sonra yeniden üyelerimizin karşısına çıkmıştır.
İlk iş olarak, 2004 yılının Temmuz ayında taşındığımız yeni yerimize çeki düzen verilmesi, yeniden düzenlenmesi hedeflenmiş; Dernek bütçesine önemli bir yük getirilmeden eldeki olanaklarla bu gerçekleştirilmiştir. Olanaklar elverdiğince Derneğimize yaraşır daha işlevsel bir Genel Merkez kurulmaya çalışılmıştır. Kullanım alanları yeniden kurgulanmış; özellikle kitaplığımız kullanılır duruma getirilmiştir.


İkinci olarak üyelerimizin Dernekle olan bağlarını güçlendirmek amaçlanmış, bu doğrultuda girişimlerde bulunulmuştur. Bu amaçla, Dernek Bülteni "Haberler" yeniden biçimlendirilmiştir. Yine bu doğrultuda, gelişen teknolojiden daha iyi yararlanabilmek; üyelerimizle ve basınla daha verimli bir iletişim kurabilmek için, bilgisayar donanımımız bir PC, bir Macintosh ve bir tarayıcı ile genişletilmiş; yine bu amaçla "www.edebiyatcilardernegi.org.tr" adıyla kurulu internet sitemiz uzun bir aradan sonra hem içerik hem biçim olarak tümüyle yenilenmiştir.


Genel Yönetim Kurulumuzun desteğini her zaman yanında bulan Yürütme Kurulu üyelerimiz, kendi işlerinden zaman çalarak, olanaklarını zorlayarak, çabalarını sürdürüp Derneğimizin kurumsallaşması yolunda önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.


Ancak, şu konuyu özellikle vurgulamak gerekir: Derneğimizin kamu kaynaklarından yararlanma olanağı, geçtiğimiz iki yıl için pek de olumlu olmamıştır.


Bir Dernek yaşamında ortaya çıkabilecek tüm olumsuzluklara karşın, 6 Şubat 2005 - 4 Şubat 2007 arasını kapsayan iki yıllık çalışma dönemi büyük bir yoğunlukla geçmiştir. Edebiyatçılar Derneği'nin bu iki yıllık sürede gerçekleştirdiği etkinlikler, kısa özetleriyle başlıklar halinde değerlendirmenize sunulmaktadır.

ANKARA’DAKİ ETKİNLİKLERİMİZ

9. Ankara Öykü Günleri
9. Ankara Öykü Günleri, Edebiyatçılar Derneği ve İmge Öyküler dergisi işbirliğiyle, 18-22 Mayıs 2005 tarihlerinde gerçekleştirildi.


Türkiye'nin pek çok yerinden öykü yazarı, eleştirmen, akademisyen, editör ve yayıncıyı bir araya getiren "9. Ankara Öykü Günleri", son yılların en yaygın üretilen edebiyat türü öykü üzerine, gerek kuramsal düzeyde, gerek uygulama düzeyinde bir tartışma ortamı yaratmayı, öykücülüğümüz üzerine eleştirel ve kapsamlı bir değerlendirme yapmayı, öykücülerle öykücüleri, öyküyle okuru buluşturmayı 2005 yılında da sürdürdü.


60 dolayında yazarın katıldığı Ankara Öykü Günleri, ülkemiz edebiyatı içindeki hemen her eğilimin ve temsilcilerinin, kendilerini özgürce temsil edebildiği, çok sesli, demokratik, bağımsız bir edebiyat etkinliğiydi.


Üst başlığı, "Çokkültürlülük, Dil Hakları ve Öykü" olarak belirlenen 9. Ankara Öykü Günleri'nin Onur Ödülü, İnci Aral'ındı. Etkinliğin Onur Konukları ise, Uluslararası PFN Çeviri ve Dil Hakları Komitesi Başkanı Kata Kulavkova ile eleştirmen M. Sadık Aslankara’ydı.

10. Uluslararası Ankara Öykü Günleri
Edebiyatçılar Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 10. Uluslararası Ankara Öykü Günleri, 1-5 Haziran 2006 tarihlerinde, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleştirildi.


Türkiye’nin pek çok bölgesinden ve yurt dışından öykü yazarı, eleştirmen, akademisyen, editör, yayıncıyı bir araya getiren 10. Uluslararası Ankara Öykü Günleri’nde Onur Ödülü Füruzan’a verildi. Onur konukları ise, Uluslararası PEN Yürütme Kurulu Üyesi Eugene Schoulgin ile eleştirmen-yazar Doğan Hızlan’dı.


Etkinliğimizin yabancı konukları: Judith Buchrich (Avustralya), Kata Kulavkova (Makedonya), Maria Leontic (Makedonya), Aline Apostolska (Kanada), Kerima Filan (Bosna Hersek), Hammud El Musa (Suriye), Takohiy Makridic (Suriye) oldular.


"Salim Şengil Öykücülüğü", "Parasız Yatılı 35 Yaşında", "12 Eylül Öyküleri", "Çokkültürlülük, Kültür Mirası ve Kadın Yazarlar" konulu panellerin yapıldığı 10. Uluslararası Ankara Öykü Günleri'nde Fürüzan'ın "Sevda Dolu Bir Yaz" adlı oyunu Devlet Tiyatrosu oyuncularınca sahnelendi

Sivas'ı Anımsadık
Derneğimiz, Sivas kıyımının 12. yıldönümünde, "Sivas'ı Anımsamak" adlı bir etkinlik düzenledi. 5 Temmuz 2005 Salı günü, Petrol İş Sendikası Ankara Şubesi'nde yapılan etkinliğe, Aydın Şimşek, Selma Ağabeyoğlu, "Sivas'ı Anımsamak" konulu panelle; Sururi Baykal, Cem Erdeveciler, Neşe Ersoy, Haydar Ünal, Selami Karabulut, Zeynep Kurada, Arzu K. Ayçiçek, Özgür Ovacık, Ömer Öneren, "Barış, Demokrasi ve Özgürlük Şiirleri" adlı dinletiyle katıldılar. Zeynep Karababa, türküleriyle etkinliğe renk kattı.

Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi ile Sivas’ı Anma Gecesi
2006 yılında da, Atatürkçü Düşünce Derneği Batıkent Şubesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Saz ile Söz ile 2 Temmuz” etkinliğiyle Sivas kıyımında yitirdiğimiz dostlarımızı bir kez daha anımsadık. Etkinlikte Aydın Şimşek, Selma Ağabeyoğlu, Hüseyin Atabaş, Haydar Ünal, Bilge Öngöre şiirlerini okurken, Ertuğrul Doğan da sazı ve sözüyle katıldı.

Dursun Akçam’ı Andık
Derneğimizin, Arkadaş Yayınevi, Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Eğitim-Sen, Eğit-Der, Ekin Sanat Dergisi, Ankara Emekli Öğretmenler Derneği, Kibatek ile birlikte düzenlediği "Köy Enstitüsü Penceresinden Dursun Akçam" etkinliği, 20 Nisan 2005 tarihinde, İlhan Alkan, Vecihi Timuroğlu, Mustafa Şerif Onaran'ın katılımıyla yapıldı. Pakize Türkoğlu'nun "Mandolinli Kız" adlı belgeselinin gösterildiği etkinliğe, Vedat Ülger ve Özgür Bozdoğan da müzikleriyle katıldı.

Fakir Baykurt’u Andık
Fakir Baykurt’u ölümünün 7. yılında Dernek olarak Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı, Eğit-Der ve Cumhuriyet Gazetesi işbirliğiyle 14 Ekim 2006 tarihinde düzenlenen bir toplantıyla andık. Düzenlenen panele Prof. Dr. Yakup Kepenek, Talip Apaydın, Işık Baykurt ve Erdal Atıcı konuşmacı olarak katıldı.

Aziz Nesin 90 Yaşında
Büyük usta Aziz Nesin'i "Doğumunun 90. Ölümünün 10. Yılında Aziz Nesin" başlığıyla 25 - 26 Haziran 2005 tarihlerinde düzenlediğimiz bir etkinlikle andık.


ASMMMO Toplantı Salonunda yapılan etkinliğin açılış konuşmalarını Ali Nesin (Nesin Vakfı Başkanı), Gökhan Cengizhan (Edebiyatçılar Derneği Başkanı) yaptı. Aynı gün, SineGöz Film Atölyesi "Akıntıya Karşı Aziz Nesin" adıyla bir film gösterisi sundu. Onursal Başkanımız Mustafa Şerif Onaran'ın yönettiği "Yaşayan Aziz Nesin" başlıklı oturuma, Emin Değer, Cumhurbaşkanına Karşı Dava; Alpay Kabacalı, Yazar Örgütü Çalışmaları; Cevat Geray, Aydınlar Dilekçesi; Lütfü Kaleli, Sivas Cankırımında A. Nesin ve Ben; Sönmez Targan, On Binler; Ali Nesin, Nesin Vakfı konulu sunumlarıyla katıldılar.


Etkinliğin ikinci günü 26 Haziran 2005 Pazar günü Hacettepe Çello Kuartet'in sunduğu müzik dinletisi ile başladı. Tuncer Uçarol'un yönettiği "Aziz Nesin Aramızda" başlıklı oturum, Ayten Mutlu'nun "Şiirlerinde Aziz Nesin"; M. Sadık Aslankara'nın "Tiyatro Oyunlarında Aziz Nesin"; Rıza Öktem'in "Çocukların Aziz Nesin Algısı" ve Vakıflı Gençler'in "Çocuk Cenneti ve Aziz Nesin" konulu sunumlarıyla gerçekleştirildi. Yine aynı gün, oturum başkanlığını Veli Devecioğlu'nun yaptığı "Bir Tutam Aydınlık" başlıklı panele, Klaus Liebe-Harkort, Ahmet İnam, Cengiz Güleç ve Cahit Kavcar katıldı.

Attila József 100. Yaşında
Macaristan’ın ulusal şairi kabul edilen Attila József’i doğumunun 100. yılında, Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikle andık. 7 Mayıs 2005 tarihinde Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nda yapılan, Ataol Behramoğlu, Metin Demirtaş, Öner Yağcı ve Yıldırım B. Doğan'ın konuşmacı olarak katıldığı "Attila József 100 Yaşında" adlı panelin yer aldığı etkinlikte Onur Toparlak bir müzik dinletisi sundu. Etkinlikte ayrıca, Attila József Fotoğraf Sergisi'nin açılışı da yapıldı.

Ortadoğu ve Edebiyat
Derneğimizin düzenlediği etkinlikte buluşan Ortadoğulu yazarlar, konularının, bölgede akıtılan kan ile yürütülen direniş olduğunu söylediler. Ortadoğu'nun genelinde ve özellikle Filistin'de aydınların pek çok bedel ödeyerek, gerçekleri yazdıklarını ve böylece hem edebiyatçı hem önder olduklarını anlatan Ortadoğulu yazarlar, edebiyatçılarımıza da "gerçekleri anlatma ve bedel ödeme cesareti gösterme" çağrısı yaptılar.


Derneğimizce düzenlenen "Ortadoğu ve Edebiyat" konulu etkinlik, 21 Kasım 2005 Pazartesi günü, Ankara'da, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Açılış konuşmalarını, Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan, İran Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Ferhad Palizdar, Suriye Büyükelçiliği Birinci Katibi Nureddin Lubbab, Filistin Büyükelçisi Fuad Yasin'in yaptığı etkinliğin, "Ortadoğu'da Son Gelişmeler" başlıklı ilk oturumunda, Doğu Konferansı Genel Sekreteri Mehmet Bekaroğlu, Evrensel Kültür Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Aydın Çubukçu, Mazlum-Der Genel Başkanı Ayhan Bilgin; "Ortadoğu Edebiyatları Buluşması" başlıklı ikinci oturumunda, Suriye Komünist Partisi Merkez Komite ve Arap Yazarlar Birliği Yürütme Kurulu üyesi Velid Mimari, Filistinli diplomat Fayez Khalil, Tahran Üniversitesi Arap Dili Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi ve İran Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Mucteba Rahmandost, İranlı romancı ve öykü yazarı Rıza Emirhani yer aldı.


Derneğimiz, "Ortadoğu ve Edebiyat" konulu etkinlikle bir kez daha Türkiyeli ve Ortadoğulu aydınları buluşturdu. Etkinlikte, Ortadoğu, özellikle de Filistin edebiyatında direnişin ve ayaklar altına alınan insanlığın konu edildiğine dikkat çekilirken, Türkiyeli edebiyatçılara da, bu konuları farketme çağrısı yapıldı.

13. Adalet ve Demokrasi Haftası
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın (um:ag) öncülüğünde, 54 katılımcı kuruluşun işbirliğiyle düzenlenen "13. Adalet ve Demokrasi Haftası" 24-31 Ocak 2006 tarihlerinde gerçekleştirildi.


26 Ocak Perşembe günü, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlediğimiz "Küreselleşme ve Edebiyat" konulu panele Aydın Çubukcu, Barış Gümüşbaş, Erendiz Atasü ve Süreyya Karacabey konuşmacı olarak katıldı.

14. Adalet ve Demokrasi Haftası
Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı'nın (um:ag) öncülüğünde düzenlenen "14. Adalet ve Demokrasi Haftası" 24-31 Ocak 2007 tarihlerinde gerçekleştirildi.


Haftaya, “Çok Kültürlülük ve Edebiyat” başlıklı bir etkinlikle katkı sunduk. Etkinliğimize Aysu Erden, Metin Turan ve Şükran Kara konuşmacı olarak katıldı.

İlk Gençlik Çağı Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Seyran Kız Yetiştirme Yurdundaydı
Derneğimizin, SHÇEK'in işbirliği talebiyle Ankara'daki kuruma bağlı yurtlarda yürüttüğü "İlk Gençlik Çağı Yaratıcı Yazarlık Atölyesi" çalışmaları sürdürüldü. İlk uygulaması 10 Haziran - 8 Aralık 2004 tarihleri arasında Yenimahalle 50. Yıl Erkek Yetiştirme Yurdunda gerçekleşen atölye çalışması, bu dönem, 12 Nisan 2005’te Seyran Bağları Kız Yetiştirme Yurdu'nda başlatıldı. Kız yurdunda ‘Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’ne yaşları on üç ile on yedi arasında değişen 21 çocuğumuz katıldı.


Gençlerin öykü, roman, şiir ve benzeri alanlardaki bilgisini, ilgi alanlarını geliştirmek, konularla ilgili uygulamalı yazın çalışmaları yapmak, gerçekleştirilecek ileri düzey yazın çalışmalarını kitaplaştırmak, gençlerin yeteneklerini ve ilgi alanlarını keşfetmelerine yardımcı olmak, dünyayı anlama, kavrama sürecinde öngörülerini geliştirmek ve iç görülerini derinleştirmek amacıyla gerçekleştirilen atölye çalışması, 10 Haziran 2005 tarihinde yurt salonunda yapılan etkinlikle sona erdi. 13-17 yaş arasındaki 21 katılımcı gence başarı belgelerinin verildiği etkinlikte, ürünlerin okunmasının yanı sıra doğa konulu slayt gösterisi ve klasik gitar eşliğinde sunumlar yapıldı.

14 Şubat Dünya Öykü Günü Etkinlikleri
14 Şubat Dünya Öykü Günü kutlamaları, 2005 ve 2006’da Edebiyatçılar Derneği ve İmge Öyküler Dergisi işbirliğiyle, İmge Kitabevi'nde gerçekleştirildi. Etkinlikte Yaratıcı Yazarlık Atölyesi katılımcıları da sunumlar yaptı.

21 Mart Dünya Şiir Günü 2005 Yılı Etkinliği
Kartal Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Şiirler ve Şairler" adlı bir söyleşi ve dinleti gerçekleştirdik. Etkinliğe çok sayıda şair üyemiz katıldı.

KATKI SUNDUĞUMUZ YARIŞMALAR

Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri Yarışması 2005 Ödülleri
Genel-İş ve DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk'ün anısına, Derneğimiz, Baştürk ailesi ve Genel-İş Sendikasının birlikte düzenlediği yarışmanın üçüncüsünün ödül töreni, 27 Aralık 2005 Salı günü, Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMMMO) Toplantı Salonu'nda yapıldı. Tören seçici kurul üyesi Vecihi Timuroğlu ve genel başkanımız Gökhan Cengizhan'ın, yarışmaya katılan işçi öykülerini değerlendirdikleri sunumlardan sonra, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'nin konuşması, Ufuk Karakoç'un türkü dinletisi ve ödüllerin verilmesiyle son buldu.
Yarışmada ödül alan ve başarılı bulunan öyküler bir kitapta toplandı.

Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri Yarışması 2006 Ödülleri
Genel-İş ve DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk anısına; Derneğimiz, Baştürk ailesi ve Genel-İş Sendikasının birlikte düzenlediği "Abdullah Baştürk İşçi Öyküleri" yarışmasının dördüncüsü sonuçlandı.


Ödül töreni, 24 Aralık 2006 Pazar günü Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezinde gerçekleştirildi. Törende, Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Genel-İş Genel Başkanı Mahmut Seren ve SHP milletvekili Ahmet Güryüz Ketenci birer konuşma yaptılar.


Yarışmada ödül alan ve başarılı bulunan öyküler, her yıl olduğu gibi yine kitaplaştırıldı.

"Kör" Konulu Öykü Yarışması
Derneğimiz, Altı Nokta Körler Derneği işbirliğiyle "Kör" konulu Öykü Yarışması düzenledi.
Cemil Kavukçu, A. Alper Akçam, Özcan Karabulut, Çiğdem Ülker, Hasan Ali Toptaş'tan oluşan Secici Kurul, yaptığı değerlendirme sonunda, birinciliğin "Renkler" adlı öyküsüyle Osman Akalın'a, ikinciliğin "Deniz Feneri" adlı öyküsüyle Erkin Canpolat'a, üçüncülüğün "Şahaserim" adlı öyküsüyle Mehmet Fırat Pürselim'e verilmesini kararlaştırdı. Ödüller, 6 Mart 2006 tarihinde Cağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

İlköğretim Öğrencileri Şiir Yarışması
Derneğimizin Ezgi Dershanesi ile birlikte düzenlediği ilköğretim öğrencilerine açık şiir yarışmasına çok sayıda öğrenci katıldı. Birincilik ödülünün bir bisiklet olduğu yarışmada her katılımcıya da birer el radyosu verildi. Çok sayıda öğrenci yakınının katıldığı ödül töreninde, Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Şube Müdürü Yılmaz Bahçeci ve Ezgi Dershanesi kurucusu üyemiz Gültekin Eren’in yanısıra Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan, GYK üyelerimiz Özgen Seçkin ve Aydın Şimşek de hazır bulundu.

ULUSLARARASI ETKİNLİKLERİMİZ

Arap Yazarlarla Buluşma; Suriye Gezimiz
Emperyalist odakların, temel olarak, birbirlerine komşu olan halkların dostluklarını yıkma, halkları birbirine düşman etme üzerine politikalar kurduklarını biliyoruz. Bu politikayı bozacak olan stratejilerden biri, halkların kültürel temsilcilerinin işbirliğidir. Komşu olduğumuzu anımsamak, komşu olduğumuzu bilmek ve bunun gereklerini yerine getirmek gerekiyor.


Bu doğrultuda, 17-20 Şubat 2005 tarihlerinde, Arap Yazarlar Birliği'nin çağrılısı olarak, Suriye'nin Şam, Tartus, Lazkiye kentlerine kültürel bir gezi gerçekleştirdik.


Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan, Mehmet Karasu, Metin Turan, Aydın Şimşek, Halil İbrahim Özcan, Jaklin Çelik, Bereket Kar'dan oluşan Edebiyatçılar Derneği heyeti olarak, Arap Yazarlar Birliği ile derneğimiz arasında, 24 Nisan 2004 tarihinde Halep'te bağıtlanan protokol gereği gerçekleştirilen bu geziden ülkemize edindiğimiz çok olumlu izlenimlerle, ortaklaşa alınan çok önemli kararlarla döndük.


Çünkü, edebiyatlar birbirlerini tanıdığında, birbirlerine yeniden yaklaştığında, halkların da birbirlerini tanıyacaklarını, yeniden yakınlaşacaklarını biliyoruz. Kâğıt üzerindeki sınırları yırtıp atacağımızı söylüyor; bilimde, kültürde, sanatta, edebiyatta, "sınır" diye bir şeyin zaten olamayacağına inanıyoruz.


Derneğimizin belirlediği perspektifin ve yol haritasının ucu açık: Güneydeki komşularımızla dostluk ve kardeşlik kapımızı sonuna kadar açtık!

Filistinli Gazeteciler ve Yazarlar Birliği ile Kültür Antlaşması
Suriye gezimizin bir diğer kazanımı da, Filistinli Gazeteciler ve Yazarlar Birliği ile Derneğimiz arasında bağıtlanan antlaşma oldu. 17 Şubat 2005’te, Şam’da, Birlik Başkan Yardımcısı Hamza Berkavi ve Derneğimiz Genel Başkanı Gökhan Cengizhan, söz konusu protokolü karşılıklı olarak imzaladılar.

Ukrayna Ulusal Yazarlar Birliği ile Kültür Antlaşması
Derneğimizle Ukrayna Ulusal Yazarlar Birliği arasında 2006 – 2008 yıllarını kapsayan bir kültür antlaşması imzalandı. Antlaşmaya Ukrayna Yazarlar Birliği Başkanı Volodymyr Yavorivsky ile GYK üyemiz Metin Turan imza koydular. Bu imzalar; Derneğimizin komşularımızla iyi ilişkiler kurma ve karşılıklı dayanışma isteğinin çoşkusunu yitirmeden sürdüğünü gösterdi. Antlaşma metnini bilginize sunuyoruz:


Ukrayna Ulusal Yazarlar Birliği ile Edebiyatçılar Derneği'nin 2006-2008 Yıllarını Kapsayan Kültür Antlaşması
Taraflar, kendi halklarına karşı taşıdıkları sorumluluktan hareketle, Türk ve Ukrayna halkları arasındaki dostluk ilişkilerini geliştirmek, iki halkın kültürünü, sanatını, edebiyatını karşılıklı olarak tanımak ve tanıtmak amacıyla, aşağıdaki konularda anlaşmışlardır.


Madde 1- Taraflar, ikili ve uluslararası düzlemlerde, insani değerlere, adalete, barışa hizmet edecek düşünceleri yaymak için tüm güçlerini kullanarak ortak çaba sarf edeceklerdir.


Madde 2- Taraflar, kendi adlarına yayınladıkları dergilerden beşer (5) adedi, kendi adlarına bastıkları kitaplardan ikişer (2) adedi, karşılıklı olarak birbirlerine göndereceklerdir. Ayrıca, taraflar arasında, bilgi alışverişi için gerekli ortam yaratılacak, düzenli bilgi ve belge değiş tokuşu sağlanacaktır. Her iki taraf da, ülkelerin ilgili yasaları çerçevesinde, birbirlerinin edebiyatını kendi ülkesinde tanıtmaya çalışacaktır. Aynı şekilde, taraflar, ayrı ayrı ve ortak çalışmalar yoluyla iki tarafı ilgilendiren belirleyici konularda düşünce ve görüşlerini açıklayacaklardır.


Madde 3- Taraflar, her yıl birbirlerine en az bir heyet göndereceklerdir. 2 ya da 3 kişiden oluşacak bu heyet, kültürel etkinliklere (sempozyum, seminer, panel, vb.) katılmak amacıyla diğer taraf ülkeye konuk olacaktır. Yol giderleri gönderen tarafa, ikamet masrafları karşılayan tarafa ait olacaktır.


Madde 4- Taraflar, birbirlerinin kültürünü ve edebiyatını daha yakından tanımak için uygun görecekleri bir konuyu dosya olarak hazırlar ve kendi dilinde yayımlar.


Madde 5- Her iki taraf, üyelerinin özel ziyaretleri durumunda, karşı tarafın üyesine elinden gelen tüm kolaylığı gösterecektir. Üyelere, bağlı bulundukları kurumdan aldıkları kimlik ya da görev belgelerini ibraz etmeleri koşuluyla, maddi yardım hariç, her türlü kolaylık sağlanacaktır.


Madde 6- Bu antlaşma metni iki yıllıktır. Taraflardan birinin yenileme ya da sona erdirme talebi olmaması halinde, kendiliğinden iki yıl daha uzatılmış sayılır.


Ukrayna, Kiev, 10 Nisan 2006


Ukrayna Ulusal Yazarlar Birliği Başkanı

Volodymyr Yavorivsky


Edebiyatçılar Derneği Genel Yönetim Kurulu üyesi

Metin Turan

İran Gezisi
Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan'la İstanbul temsilcimiz Halil İbrahim Özcan, Filistin sorunu üzerine bir dizi toplantıya katılmak üzere, 18-20 Eylül 2006 tarihlerinde İran'a bir yolculuk gerçekleştirdiler. İran'ın Urumiye kentinde yapılan uluslararası etkinliğe, Asya ve Ortadoğu ülkelerinden çok sayıda gazeteci, aydın, yazar katıldı.

1. Abdülselam El Uceyli Roman Festivali
Suriye'nin Rakka kentinde, 4-8 Aralık 2005 tarihlerinde yapılan, "1. Abdülselam El Uceyli Roman Festivali"ne, etkinliğin onur konukları olarak, genel başkanımız Gökhan Cengizhan ile üyelerimiz Halil İbrahim Özcan ve Bereket Kar katıldılar.


Mısır, Irak, Fas, Sudan, Filistin, Lübnan, Ürdün, Cezayir gibi Arap ülkelerinden 50 dolayında yazarın yer aldığı etkinliğin açılış konuşmalarından birini de Gökhan Cengizhan yaptı.


Heyetimiz, etkinlik sonrası başkent Şam'da, Arap Yazarlar Birliği'nin genel merkezini ziyaret ederek, resmi düzeyde bir görüşme gerçekleştirdi. 2006 yılı işbirliği projelerinin ve karşılıklı düzenlenecek etkinliklerin, genel olarak değerlendirildiği görüşme, iki taraf açısından da verimliydi.


On gün süreyle Suriye'de kalan heyetimiz, bu süre içinde Rakka, Şam, Lazkiye gibi kentlerde Arap yazarlarla görüştü; Teşrin, Sefir, Fırat, Müstakbel gibi gazete ve dergilere röportajlar verdi.

2. Abdülselam El Uceyli Roman Festivali
"2. Abdülselam El Uceyli Roman Festivali"ne, Türkiye Edebiyatçılar Derneği, Genel Başkan Gökhan Cengizhan, üyeler Çetin Öner, Özcan Karabulut, Sezer Ateş Ayvaz, Bereket Kar'dan oluşan bir heyetle katıldı.


2006 yılında, 88 yaşında ölen Suriyeli romancı Abdulselam El Uceyli anısına düzenlenen festival, 17-20 Aralık 2006 tarihlerinde, Rakka kentinde yapıldı. Festivalde "Türk Romanı" konulu bir oturum da gerçekleştirildi. Etkinlik sonrası heyetimiz, başkent Şam'a geçerek, Suriye Kültür Bakanlığı ve Arap Yazarlar Birliği'ni de ziyaret etti.

Suriye Kültür Bakanı ile Görüşme
Edebiyatçılar Derneği ile Suriye Kültür Bakanlığı arasında, 17 Ağustos 2006 tarihinde, Şam'da, bir görüşme gerçekleştirildi.


Suriye Kültür Bakanı Riyad Naasan Aga, Müsteşar Ali Kayyim, Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan, Antakya temsilcimiz Yaser Bereketoğlu, üyemiz Bereket Kar’ın katıldığı toplantı sonunda şu kararlar alındı:


1) Bakanlık ve dernek arasında oluşturulacak ortak bir komisyon, ikili ilişkileri geliştirmek üzere, her iki ülkede, yılda iki kez, düzenli olarak toplanacak.


2) Bu komisyonda 3 Suriyeli ve 3 Türk yazar görev alacak.


3) Komisyon, her yıl yapıtları, karşılıklı olarak çevrilecek 5 Suriyeli ve 5 Türk yazarı belirleyecek.


4) İki ülke yazarlarının, daha kapsamlı ve daha düzenli bir araya gelmelerinin olanakları araştırılacak. Her yıl iki ülkede en az 3 buluşma hayata geçirilecek.


5) 2007'de, Suriye'de bir "Türk Edebiyatı Haftası"; Türkiye'de bir "Suriye Edebiyatı Haftası" düzenlenecek.


6) 2008'de, Şam'ın, Arap Kültür Başkenti, 2010'da İstanbul'un Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle, karşılıklı programlar tasarlanacak.

Antakya – Lazkiye – Tartus Barış ve Dostluk Günleri
Derneğimizce düzenlenen "Antakya–Lazkiye (Suriye)–Tartus (Suriye) Barış ve Dostluk Günleri", 05-11 Eylül 2005 tarihlerinde, Antakya’da gerçekleştirildi. Edebiyatçılar Derneği ile Arap Yazarlar Birliği arasında yapılan protokol gereği, iki komşu ülkenin yazar örgütleri, Türkiyeli ve Arap yazarların, yakın ve sınır kentlerde buluşmalarını kararlaştırmıştı. Bu doğrultuda, Suriye’nin Akdeniz kıyısındaki kentleri Lazkiye ve Tartus'tan 15 dolayında Arap yazar, Antakya'da, Türkiyeli yazar ve okurlarla buluştu. Etkinlikte, Filistinli yazarlar da yer aldı. Onur Konuğu'muz, Filistinli Gazeteciler ve Yazarlar Birliği’nden Hamza Berkavi'ydi.


"Ortadoğu’da Son Gelişmeler", "Ali Yüce’ye Saygı Günü", "Lazkiye - Tartus Çevresinde Kültür Sanat Hareketleri", "Türkiye- Suriye İlişkileri" başlıklı panellerin yer aldığı etkinlikte, şairlerimiz ve öykücülerimiz ürünlerini okudular.

Arap Yazarlar Birliği Lazkiye Şubesi’nin Etkinliği
2005 yılı Eylül ayında, Antakya'da, derneğimizce düzenlenen "Antakya-Lazkiye-Tartus Barış ve Dostluk Günleri"nden sonra, bu kez Antakyalı üyelerimiz, Arap Yazarlar Birliği Lazkiye Şubesi'nce düzenlenen, bir etkinliğe katıldılar.


Arap Yazarlar Birliği Lazkiye Şubesi Başkanı Züher Cabbur tarafından oluşturulan program doğrultusunda, Genel Sekreter Yardımcımız ve Antakya Temsilcimiz Mehmet Karasu başkanlığında, dernek üyelerimiz; Duran Yaşar, Gülağ Öz, H. İbrahim Yıldız, Mesrur Sabahoğlu, Özlem Sezer, Bedran Cebiroğlu, Selamet Bağcı, Yaser Bereketoğlu'nun katıldığı etkinlik, 24-26 Kasım 2005 tarihlerinde, Lazkiye'de yapıldı.

Dünya Öykü Günü İran'da da Kutlanıyor
Derneğimizin öncülük ettiği Dünya Öykü Günü, artık komşumuz İran'da da kutlanıyor.


14 Şubat 2006'da, Tahran'da gerçekleştirilen Dünya Öyku Günü etkinliği ile ilgili olarak, İran koordinatörümüz Dr. Hüseyin Payende'nin, Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Aysu Erden'e iletisi, Derneğimizin öncü rolü noktasında önemliydi. Sayın Hüseyin Payende ayrıca, 14 Şubat'ın tüm dünyada Dünya Öykü Günü olarak kutlanması için İran olarak, UNICEF temsilciliğine başvuracaklarını bildiren bir iletiyi de Genel Merkezimize ulaştırdı.

İran Edebiyatı Sempozyumu Bildirileri Name-i Aşina'da
Derneğimizin BESAM (Bilim ve Edebiyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği) ile birlikte Ankara'da düzenlediği "İran Edebiyatı Sempozyumu"na sunulan bildiriler, İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarlığı'nın hazırladığı "Name-i Aşina" adlı dergide yayımlandı. Dergide ayrıca, Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Aysu Erden'in İran'da katıldığı 14 Şubat Dünya Öykü Günü etkinliklerini değerlendirdiği "İran Edebiyatı Sempozyumu"nun ardından başlıklı yazısına da yer verildi.

DİĞER İLLERDEKİ ETKİNLİKLERİMİZ

2005 Yılı 14 Şubat Dünya Öykü Günü Etkinlikleri
14 Şubat Dünya Öykü Günü, 2005 yılında İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır, Adana, Antalya gibi kentlerde kutlandı.


14 Şubat Dünya Öykü Günü kutlamaları İstanbul'da, Edebiyatçılar Derneği İstanbul temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle, Fransız Kültür Merkezi'nde; Eskişehir'de, Edebiyatçılar Derneği Eskişehir temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde; Bursa'da, Edebiyatçılar Derneği Bursa temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi, Bursa Sanat ve Yazın Derneği (BUYAZ) ve Nilüfer Belediyesi Yerel Gündem 21 işbirliğiyle, Nilüfer Belediyesi Yerel Gündem 21 Evi'nde; Diyarbakır'da, Edebiyatçılar Derneği Diyarbakır Temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi, Kürt Enstitüsü, Kürt Yazarlar Derneği işbirliğiyle ve Uluslararası Pen Merkezi eski uluslararası sekreteri Dr. Terry Carlbom’un da katılımıyla Belediye Konukevi'nde; İzmir'de, 4. İzmir Öykü Günleri çerçevesinde, Adalet Ağaoğlu’nun onur konuğu olduğu bir etkinlikle Edebiyatçılar Derneği İzmir temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi, Konak Belediyesi ve Ege Kültür Vakfı işbirliğiyle, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

14 Şubat Dünya Öykü Günü 2006 Yılı Etkinlikleri
Dünya Öykü Günü, 2006 yılı kutlamaları, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Lefkoşe, İzmir'de; İmge Öyküler Dergisi ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.


Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul etkinliğinde Fransız Kültür Merkezi Müdürü Arnaud Littari, İmge Öyküler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özcan Karabulut ve Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından Tarık Dursun K. tarafından hazırlanan 2006 Öykü Bildirisi okundu. Nezihe Meriç'in kendi sesiyle '... yanmışım dumanım tüter' öyküsünü okumasının ardından yitirdiğimiz öykücülerimiz Vüsat O. Bener, Salim Şengil, Sulhi Dölek; Sadık Aslankara ve Hürriyet Yaşar'ın konuşmalarıyla anıldılar. Etkinlikte, Sait Faik ve Beckett’in doğumlarının 100. yılı kapsamında Semih Gümüş, Güven Turan, Sevengül Sönmez, Ahmet Soysal birer konuşma yaptılar.


Eskişehir etkinliği, Genel Sekreterimiz Remzi Özmen'in açılış konuşmasıyla başladı. Temsilcimiz Zehra Çam'ın eşgüdümünde yapılan etkinlikte söz alan konuşmacılar öykü ve Dünya Öykü Günü üzerine görüşlerini açıkladılar.

III. Antakya Uluslararası Kültür – Sanat ve Edebiyat Günleri
Derneğimizce gerçekleştirilen 3. Antakya Uluslararası Kültür - Sanat ve Edebiyat Günleri, Antakya temsilcimiz Mehmet Karasu’nun eşgüdümünde, 21 - 26 Nisan 2005 tarihlerinde yapıldı.


"Ortadoğuda Barış Kültürü ve Edebiyat", "Çocuk Edebiyatı", "Günümüz Şiiri… Bugün?", "Günümüz Öyküsü ... Bugün?", "Yarının Antakya'sına Yolculuk" konulu panellerin yanısıra, çok sayıda şairimizin katılımıyla düzenlenen şiir dinletileri ile öykü saati de ilgiyle izlendi. Etkinlikte karma bir fotoğraf sergisi ile Arap Ressamlar Birliği – Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karma Resim Sergisi'ne de yer verildi.


Komşu ülkelerden önemli katılımların yanısıra çok sayıda üyemizin de katıldığı etkinlik sürecinde, Genel Yönetim Kurulu'muz da Antakya’da bir toplantı yaptı.

Didim Uluslararası 2. Sanat, Edebiyat Günleri
Derneğimizin, Didim Belediyesi, Akköy Dergisi ve Didim Turizm İşletmecileri Derneği ile birlikte düzenlediği etkinliğin ikincisi 22-25 Temmuz 2005 tarihlerinde gerçekleştirildi.


Güven Pamukçu'nun genel koordinatörlüğünü yaptığı etkinliğin onur konuğu Cevat Çapan'dı.


Apollon Tapınağı'ndaki açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikler, "Cevat Çapan'a Saygı", "Kültür ve Sanatın, Kent ve Kentlilik Bilincinin Oluşumuna Etkisi ", "Şiirde Kadın, Kadında Şiir", "Savaşa Karşı Barış Kültürü ve Edebiyat" konulu panellerin yanısıra çok sayıda şairimizin şiirlerini okuduğu "Şiir Akşamları" ve film gösterimleriyle tamamlandı. Etkinlikte Suriyeli ve Filistinli konuklar da görev aldı.

Kırşehir’de Şiir Etkinlikleri
Kırşehir temsilciliğimiz, Soner Demirbaş'ın eşgüdümünde, 5 Mart 2005 Cumartesi günü, Kafe Med-Cezir'de, küçük İskender ile "Şiir Nereye?" konulu söyleşiyi ve 21 Mayıs 2005 Cumartesi günü, Ahmet İnam ile "Gönülden Bilime Şiir ve Felsefe" konulu söyleşiyi gerçekleştirdi.

1. Eskişehir Öykü Günleri
Eskişehir Sanat Derneği ile Eskişehir Temsilciliğimizin ortaklaşa düzenlediği, I. Eskişehir Öykü Günleri 31 Mart – 2 Nisan 2005 tarihleri arasında yapıldı. Açılış konuşmasını Eskişehir Sanat Derneği Başkanı Şahabeddin Tosuner ile temsilcimiz Zehra Çam'ın yaptığı, Semih Gümüş'ün onur konuğu olarak katıldığı etkinlikte, İnci Aral'a onur ödülü verildi.

Şükran Kozalı Eskişehir’deydi
Eskişehir temsilciliğimiz ilk etkinliğini, 26 Kasım 2005 Cumartesi günü, Haller Kültür Merkezi Tepebaşı Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Genel Yönetim Kurulu üyemiz ve Eskişehir temsilcimiz Zehra Çam'ın eşgüdümünde yapılan etkinlikte, üyemiz Şükran Kozalı, "Eğreti Gelinler" ve son romanı "Deniz İpeği" üzerine okurlarıyla söyleşti, kitaplarını imzaladı.

5. İzmir Öykü Günleri
Derneğimiz, Konak Belediyesi ve Ege Kültür Vakfı işbirliğiyle düzenlenen 5. İzmir Öykü Günleri, 11 - 14 Şubat 2006 tarihlerinde yapıldı. Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan'ın açılış konuşmacıları arasında yer aldığı etkinliğin onur konuğu Adnan Özyalçıner'di. V. O. Bener, Salim Şengil ve Sulhi Dölek'in de anıldığı etkinliğe tanınmış öykücülerimizin yanısıra çok sayıda genç öykü yazarı da katıldı.

Mersin’de 21 Mart Dünya Şiir Günü 2005 Yılı Etkinliği
Mersin'de, temsilciliğimiz, Dünya Şiir Günü'nü İçel Sanat Kulübü'nün katkısıyla 19 Mart'ta kutladı. Mersin Temsilcimiz Mehmet Hameş'in sunduğu etkinliğe Ali Selçuk, Ali Özgür Özkarcı, Cuma Duymaz, Sadık Yaşar, Mithat Çelik ve Mustafa Yıldız katıldı.

21 Mart Dünya Şiir Günü 2006 Yılı Eskişehir Etkinliği
Açılış Konuşmasını Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan'ın yaptığı etkinliğe, Ayten Mutlu, Cansu Fırıncı, Ahmet Antmen, Aydın Şimşek, Zehra Çam, Erdoğan Ekiner, Neşe Matay, Nedime Köşgeroğlu, Ali Haydar Çakta, Funda Aytüre, Güzin Özen, Hasan Erkek, Rahmi Emeç katıldılar. Etkinlikte ayrıca, Nikbinlik Dinleti Grubu (Edip Cansever: Bir Mendil Niye Kanar?) adlı bir Şiir-Müzik Dinletisi sundu.

Mersin'de Dünya Şiir Günü 2006 Yılı Kutlaması
Mersin Temsilcimiz Mehmet Hameş'in açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik Mersin Kitap Kulübü'nde gerçekleştirildi. Etkinlik Adil Okay, Nazmi Bayrı, Mithat Çelik, Mehmet Hameş'in bildirilerini sunmasından sonra soru yanıt biçiminde sürdü. Mersin Temsilciliğimiz, 21 Mart Dünya Şiir Günü'nün her yıl kutlanması için de karar aldı.

Çankırı Etkinliğimiz
Derneğimiz ve Çankırı İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle, 9 Şubat 2006 tarihinde, Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde bir etkinlik yapıldı. Çankırı temsilcimiz Dursun Yağmur'un eşgüdümünde düzenlenen etkinlikte, "Edebiyat Öğretiminde Çağdaş Yaklaşımlar" konulu panele Abdulkadir Paksoy, Erdal Atıcı ve Nizamettin Uğur katıldı.


Ahmet Antmen, Cansu Fırıncı, Çankırı Emniyet Müdürü, şair Vadi Çiçekli, Kemal Aslan, Betül Tarıman ve Abdulkadir Paksoy'un katıldığı "Şiir Saati" ile süren etkinlik, Nikbinlik Dinleti Grubu'nun, şiir - müzik dinletisiyle son buldu.

1. Akyaka Edebiyat Günleri
Muğla Üniversitesi, Akyaka Belediyesi, Edebiyatçılar Derneği işbirliğiyle düzenlenen 1. Akyaka Edebiyat Günleri, 28 - 30 Nisan 2006 tarihlerinde yapıldı. Onur Ödülünün İnci Aral'a verildiği, Oktay Akbal ve Şadan Gökovalı'nın Onur Konuğu olduğu Akyaka Edebiyat Günleri'ne çok sayıda öykücümüz katıldı. "Dünden Bugüne Öykücülüğümüz", "Öykünün Sınırları Nerede Başlar Nerede Biter?" konulu paneller de programda yer aldı.

3. Uluslararası İstanbul Adaları Kültür ve Sanat Festivali
14 Temmuz - 22 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen Festivalin edebiyat etkinliklerini Derneğimiz tümüyle üstlendi. "Adalet Ağaoğlu ile Söyleşi", "Ataol Behramoğlu Şiir Dinletisi", "Avrupa'da Türk Yazar Olmak", "30. Şiir Yılında Ahmet Erhan", "Kültürlerarası Uyumda Edebiyatın Rolü ve İşlevi", "Üç Ölümsüz Çınar; Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz, Şükran Kurdakul", "Örgütlü Toplum, Örgütlü Yazar", "Türk Edebiyatının Dışa Açılma Sorunu", "Anılardaki Çocuk; Kemalettin Tuğcu", "Günlük Basında Kitap Ekleri", "Çokkültürlülük ve Mizah", "Bir Romanın Serüveni; Uykuların Doğusu" başlıklı söyleşi ve panellerin gerçekleştirildiği etkinliklerde şairlerimiz "Şiir Adası" başlığı altında şiirlerini okudular, söyleştiler.


Yurtdışından konuklarımız, Volodimir Alesandroviç Yavorivsky (Ukrayna), Tudora Arnaut (Ukrayna), Anar (Azerbaycan), İsmail Bozkurt (KKTC) ülkemiz edebiyatını tanıma olanağı buldular.


Bu etkinliğe önem veriyoruz; çünkü Genel Başkanımızın açılış konuşmasında söylediği gibi: "Binlerce yıldır çeşitli etnik ve dinsel farklılıkların barış ve hoşgörü içinde boy verdiği Anadolu topraklarında, insanlar kendi özgün kimliklerini koruyarak, bir arada yaşamışlardır. Osmanlı imparatorluğu gibi, çok halklı ve çok dinli bir imparatorluğun mirasçısı olan Türkiye'de yaşayan insanların büyük bir kısmı için farklılıklar kültürel zenginliğin de bir belirtisi olmuştur. Bu kalıt tarihsel açıdan "Bir arada sevgiyle yaşama kültürünün" farklı bir anlamla "Çokkültürlülüğün" toplumsal gelişim içerisindeki önem ve anlamının da ifadesidir. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası İstanbul Adaları Kültür ve Sanat Festivali", ana tema olarak "Çok kültürlülüğü" seçti. Ezelden beri, Ermeni, Rum, Türk, Süryani, Müslüman, Hıristiyan, Musevi bütün aidiyetlerin, hiçbir ayrımcılığa uğramadan kardeşlik ve barış içinde yaşadığı Adalarda, bir kültür Festivali için böyle bir temanın seçilmiş olması, etnik kavgaların sürekli olarak kışkırtıldığı günümüz dünyasında çok daha derin bir anlam içeriyor.


Edebiyatçılar Derneği olarak, ülkemizden ve dünyanın pek çok bölgesinden Adalara konuk gelen yazarlarımızın, bir anlamda "söyleyecek sözü olanların" onurlandıracağı bu anlamlı oluşum içersinde yer almanın öneminin farkında olarak, farklılıkların gerekliliğinin vurgulanmasına katkımız olacağına inanıyoruz."

DÜNYA ÖYKÜ GÜNÜ ETKİNLİKLERİMİZ

2005 Yılı 14 Şubat Dünya Öykü Günü Etkinlikleri
14 Şubat Dünya Öykü Günü, Edebiyatçılar Derneği-İmge Öyküler Dergisi işbirliğiyle Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa, Diyarbakır, Adana, Antalya gibi kentlerde kutlandı.


14 Şubat Dünya Öykü Günü kutlamaları, Ankara'da, Edebiyatçılar Derneği ve İmge Öyküler Dergisi işbirliğiyle, İmge Kitabevi'nde; İstanbul'da, Edebiyatçılar Derneği İstanbul temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi ve Fransız Kültür Merkezi işbirliğiyle, Fransız Kültür Merkezi'nde; Eskişehir'de, Edebiyatçılar Derneği Eskişehir temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde; Bursa'da, Edebiyatçılar Derneği Bursa temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi, Bursa Sanat ve Yazın Derneği (BUYAZ) ve Nilüfer Belediyesi Yerel Gündem 21 işbirliğiyle, Nilüfer Belediyesi Yerel Gündem 21 Evi'nde; Diyarbakır'da, Edebiyatçılar Derneği Diyarbakır Temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi, Kürt Enstitüsü, Kürt Yazarlar Derneği işbirliğiyle, Belediye Konukevi'nde; İzmir'de, 4. İzmir Öykü Günleri kapsamında, Edebiyatçılar Derneği İzmir temsilciliği, İmge Öyküler Dergisi, Konak Belediyesi ve Ege Kültür Vakfı işbirliğiyle, Konak Belediyesi Alsancak Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Diyarbakır'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Derneğimiz ile birlikte Türkiye Pen Merkezi, Kürt Pen ve İmge Öyküler Dergisi'nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe, Uluslararası Pen Merkezi eski uluslararası sekreteri Dr. Terry Carlbom, derneğimizin genel başkan yardımcısı Aysu Erden, Diyarbakır temsilcimiz Muharrem Erbey, Özcan Karabulut, Sedat Yurttaş, Cemil Kavukçu, Semih Gümüş, Sidar Jır, Yavuz Ekinci, Kadir Konuksever, Roşan Lezgin katıldılar. Etkinlikte, Türkçe'nin yanısıra Kürtce'nin Kirmanci, Zazaca lehçelerinde öyküler okundu.
İzmir'de, Dünya Öykü Günü, Derneğimiz ve Konak Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen 4. İzmir Öykü Günleri çerçevesinde kutlandı. Adalet Ağaoğlu'nun onur konuğu olduğu etkinliğe çok sayıda öykücümüz katıldı.

14 Şubat Dünya Öykü Günü 2006 Yılı Etkinlikleri
2006 yılı kutlamaları, İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Lefkoşe, İzmir'de; İmge Öyküler Dergisi ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğiyle gerçekleştirildi.


Fransız Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul etkinliğinde Fransız Kültür Merkezi Müdürü Arnaud Littari, İmge Öyküler Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Özcan Karabulut ve Genel Başkanımız Gökhan Cengizhan tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından Tarık Dursun K. tarafından hazırlanan 2006 Öykü Bildirisi okundu. Nezihe Meriç'in kendi sesiyle '... yanmışım dumanım tüter' öyküsünü okumasının ardından yitirdiğimiz öykücülerimiz Vüsat O. Bener, Salim Şengil, Sulhi Dölek; Sadık Aslankara ve Hürriyet Yaşar'ın konuşmalarıyla anıldılar. Etkinlikte, Sait Faik ve Beckett’in doğumlarının 100. yılı kapsamında Semih Gümüş, Güven Turan, Sevengül Sönmez, Ahmet Soysal birer konuşma yaptılar.


Eskişehir etkinliği, Genel Sekreterimiz Remzi Özmen'in açılış konuşmasıyla başladı. Temsilcimiz Zehra Çam'ın eşgüdümünde yapılan etkinlikte söz alan konuşmacılar öykü ve Dünya Öykü Günü üzerine görüşlerini açıkladılar. Etkinlikte Feyza Hepçilingirler’in konuşmacı olduğu bir söyleşi de yapıldı.

TÜYAP FUARLARI

24. İstanbul Kitap Fuarı
Derneğimiz, 24. İstanbul Kitap Fuarı'na bir stand açarak katıldı. Ana teması, "Avrupa'daki Türkiye, Türkiye'deki Avrupa" olarak belirlenen 24. İstanbul Kitap Fuarı'nda, "80 Şiiri Tartışılıyor" ve "Şirimizin Doğusu ve Batısı" konulu panelleri düzenledik.

25. İstanbul Kitap Fuarı
Derneğimiz, 25. İstanbul Kitap Fuarı'na da bir stand açarak katıldı. "Halk Anlatıları", “Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Çalışmaları” konulu etkinliklere Muhsine Helimoğlu Yavuz, Metin Turan, Yaşar Bodur, Aydın Şimşek ve Gökhan Cengizhan katıldı.

4. Bursa Kitap Fuarı
Fuarda stand açan Derneğimiz, "Yazar ve Coğrafyası", "Okuma ve Dinleme Kültürü" başlıklı panelleri düzenledi. Ayrıca üyelerimiz bir de "Şiir ve Müzik Dinletisi" sundu.

1. Konya Kitap Fuarı
Fuarda stand açan Derneğimiz, temsilcimiz Zeki Oğuz’un eşgüdümünde “Konya’da Bir Dergi: Çalı” ve “Mevlana” başlıklı söyleşileri gerçekleştirdi. Düzenlenen şiir dinletisinde Konyalı şairlerimiz şiirlerini okudular.

11. İzmir Kitap Fuarı
Fuarda stand açan Derneğimiz, "Öykünün Günümüzdeki Yeri", Romanın Yükselişi ve Toplumsal Durumumuz" başlıklı iki panelin yanı sıra bir de "Şiir Dinletisi" düzenledi.

SÜREN ETKİNLİKLERİMİZ

Yaratıcı Yazarlık Atölyesi Kurumsallaştı
Derneğimiz, 15 Ekim 2005 tarihinde, "Yaratıcı Yazarlık Atölyesi"ni açtı. Ezgi Dershanesi ve Ankara Tabip Odası işbirliğiyle, iki ayrı merkezde düzenlediğimiz Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, öykü, şiir, deneme, eleştiri gibi yazınsal türler üzerine kuramsal çalışmaları ve uygulamaları içeriyor. Ocak ayında altıncısını başlattığımız atölye çalışmaları, bir kez de ileri düzey olarak gerçekleştirildi.

Sanat Cephesi ile Nazım Hikmet Kültür Merkezi Söyleşileri
Derneğimiz, Sanat Cephesi ile birlikte, 15 Aralık 2006 Cuma günü, Aydın Çubukçu, Alper Akçam, Metin Turan'ın konuşmacı oldukları "Orhan Pamuk ve Nobel"; 22 Aralık 2006 Cuma günü: Hüseyin Atabaş ve Ahmet Antmen'in konuşmacı oldukları, Nazım Kültür Edebiyat Topluluğu'nun bir dinletiyle katıldığı "Can Yücel Şiirlerinde Gezinmek" başlıklı etkinlikleri düzenledi. Sanat Cephesi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi’yle ortaklaşa etkinliklerimizi uzun vadede sürdürme kararlılığındayız.

Algı Kitabevi Cumartesi Söyleşileri
2006 yılının Aralık ayından bu yana, Algı Kitabevi ile birlikte düzenlediğimiz Cumartesi Söyleşileri sürüyor. Bugüne kadar, Selma Ağabeyoğlu, Yücel Kayıran, Zeynep Kurada, Alper Akçam, Aydın Şimşek, Emirali Yağan, Prof. Dr. Cengiz Güleç, Talip Apaydın - Erdal Atıcı, Ergun Evren, Haydar Ünal ve Mustafa Şerif Onaran bu söyleşilere katılan üyelerimiz. Bu etkinliğimizin tüm üyelerimize açık olduğunu vurgulamak istiyoruz.

“Emek ve Sanat”a Katkı
DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası'nın yayınladığı "Emek" adlı yayın organının "Emek ve Sanat" başlıklı kültür-sanat eki, 2004 yılından bu yana derneğimizce hazırlanmaktadır. Emek dünyasıyla ilgili ya da bağlantılı, eleştiri, deneme, kitap tanıtımı, şiir, öykü ve benzeri türde ürünleri olan (daha önce yayınlanmış ya da hiç yayınlanmamış olabilir) üyelerimizin yapıtlarını bekliyoruz.

Hemite Köyü Yaşar Kemal Kütüphanesi
Özgür Pencere Edebiyat ve sanat Derneği tarafından yürütülen projeye, Edebiyatçılar Derneği olarak Kurumsal destek veriyoruz. Üyelerimizin, 2007 Nisan aında açılacak olan kütüphaneye her düzeyde katkı ve bağışlarının anlamlı olacağını düşünüyoruz.

BASIN AÇIKLAMALARIMIZ

Yazar Örgütlerinden Kamuoyuna
Dernek olarak, Türkiye Yazarlar Sendikası ve Uluslararası PEN Türkiye Merkezi ile birlikte “Hiçbir anlayış, bir insanın görüşlerini açıkça ifade etmesinden ötürü ona saldırma özgürlüğü veremez. Çünkü anayasayla da güvence altına alınan "düşünce özgürlüğü", kişinin dokunulmaz haklarının en önemlisidir. Ülkelerin gelecekleri de bu ana özgürlük üzerine kurulur.” diyerek, hakkında açılan dava süresince Orhan Pamuk’a yapılan saldırı ve tehditleri kınadık.

Fransaya Çağrı
Derneğimiz, Türkiye Yazarlar Sendikası, EDİSAM, Edebiyat ve İlim Eserleri Sahipleri Meslek Birliği, Uluslararası PEN Türkiye Merkezi ve Türkiye Yayıncılar Birliği ile ortak bir açıklama yaparak Fransa'yı kınadı. Açıklama "Fransa Parlamento'sunun 'Ermeni Soykırımı'nı inkar edenlere hapis ve para cezası verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etmesinin ifade özgürlüğünü kısıtlamak isteyen zihniyetin tipik bir örneği olduğu"nu duyuruyordu.

Lübnan’a Saldırıyla İlgili Basın Açıklaması
Suriye Yazarlar Birliği Başkanı Hüseyin Cuma, Türkiye Edebiyatçılar Derneği Başkanı Gökhan Cengizhan ve Filistinli Gazeteciler ve Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı Hamza Berkavi, Suriye'nin Başkenti Şam'da 20.8.2006 tarihinde gerçekleştirdikleri toplantı sonunda bir basın açıklaması yaptılar.

YENİ YAYINLARIMIZ

“Savaşçı ve Şair: José Marti”
Genel Yönetim Kurulu üyemiz Orhan Tüleylioğlu'nun derlediği "Savaşçı ve Şair: José Marti" adlı kitap, 2005 yılı Mayıs ayı içinde Edebiyatçılar Derneği Yayınları arasından çıktı.


José Marti, bir siyasetçi, bir devrimci, bir eleştirmen, bir gazeteci, bir düşünür ve bir şairdi. Yazıları ve şiirleriyle ateşlediği, 1895’te Küba’ya gelerek başlattığı bağımsızlık mücadelesi ülke tarihinde çok önemli bir yer tuttu. José Marti, yaşamını ülkesinin bağımsızlık savaşımına adamıştı. Savaşarak öldü; ardından şiirleriyle birlikte insanlığın büyük örneklerinden birini bıraktı.


Savaşçı ve Şair adlı bu kitap çok zengin bir yelpazeyi kapsayan yapıtlarıyla ve yapıtlarının odağına koyduğu savaşımıyla özgün bir yer edinmiş olan José Marti’yi tanıtmaya, yapıtlarını, düşüncesini, yaşam serüvenini bütünlüklü bir bakışla ele almaya çalışıyor; üzerine yazılmış yazıların yanı sıra, şiirlerinden, mektuplarından, makalelerinden seçmelere yer veriyor.

“Evrenle Ölç Kendini: Attila József”
Derneğimizce şairin 100. doğum yılına armağan olarak Macaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin de katkılarıyla "Evrenle Ölç Kendini" adlı bir anı kitap yayımlandı. Kitap, Sevgi Can Aysevener ve Orhan Tüleylioğlu tarafından hazırlandı.


"Evrenle Ölç Kendini" adlı bu anı kitap, József’in yaşamı ve sanatı üzerine yazılmış yazı ve şiirlerden, 32 yıllık ömrüne sığdırdığı ölümsüz dizelerden seçmeleri içeriyor. Ahmet İnam, Ahmet Oktay, Ahmet Özer, Ahmet Telli, Ataol Behramoğlu, Behçet Aysan, Edit Tasnadi, Haydar Ergülen, Kemal Özer, Kubilay Aysevener, Metin Demirtaş, Müslim Çelik, Neşe Yaşın, Orhan Tüleylioğlu, Onur Toparlak, Öner Yağcı, Remzi İnanç, Selçuk Candansayar, Selçuk Ülger, Sevgi Can Aysevener, Sezai Sarıoğlu, Sunahan Develioğlu, Türkel Minibaş ve Yıldırım B. Doğan’ın József için yazdıklarına da kitapta yer veriliyor.

Balkan Öyküleri ve Şiirlerinin Kültürel Bir Yorumu
Genel Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Aysu Erden tarafından İngilizce olarak hazırlanan "Writers In Action: A Cultural Interpretation Of The Balkan Short Stories And Poems" adlı tematik seçkide yer alan öykü ve şiirlerin seçiminde, bu ürünlerin, bölgeye özgü gerçeklikler; politik sürtüşmeler, toplumsal karmaşalar, göçler, katliamlar, savaşlar ve benzeri temaları, derinlikli bir biçimde işlemiş olmaları gerekli ön koşulu oluşturdu. Öykü ve şiirleri değerlendiren edebi incelemelerin ise disiplinler arası olmalarına önem verildi. Dolayısıyla, bölgeye özgü tarihsel-toplumsal dönemleri konu edindikleri ölçüde bu çalışmada yer bulan ürünlerin yorumlanmasında, kültürel araştırmalar ve karşılaştırmalı edebiyat incelemelerini de kapsayan, disiplinler arası yaklaşımlar ağırlık kazandı. Kitap Şubat 2006 tarihinde Dernek yayınlarımız arasında çıktı.

Dünyanın Öyküsü / Öykünün Dünyası
Uluslararası Ankara Öykü Günleri 2006 yılında 10 yaşına girdi. 10. yıl anısına yayınladığımız kitapçıkta, Ankara Öykü Günleri’nin bir tarihçesi ile birlikte başlangıcından bu yana yapılan etkinliklerin yıl yıl dökümü de yapıldı. Basında öykü günleri üzerine çıkan yazılarla, özgün fotoğraflarla ve belgelerle renklendirilen kitapçık Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı

HAZIRLANAN YAYINLARIMIZ

Aziz Nesin Kitabı
Büyük usta Aziz Nesin'i "Doğumunun 90. Ölümünün 10. Yılında Aziz Nesin" başlığıyla 25 - 26 Haziran 2005 tarihlerinde düzenlediğimiz bir etkinlikle andık. Bu etkinlikte yapılan konuşmalar, Münevver Ogan tarafından yayıma hazırlandı. Kitap kısa süre içinde okurlarla buluşacak.

Çağdaş Suriye Öyküleri
Komşularımızla olan ilişkilerimizi kitaplarla kalıcı kılmak kararındayız. Bu doğrultuda ilk kitabımızı Çağdaş Suriye Öykülerine ayırdık. Hazırlık çalışmalarının bitmek üzere olduğu bu kitap yakında Derneğimiz yayınları arasındaki yerini alacak.

Bir Ülke Bir Şair
Macaristan’ın ulusal şairi Attila József’i tanıtan “Evrenle Ölç Kendini” ve Küba’nın bağımsızlığı için şavaşan José Marti’yi anlatan “Savaşçı ve Şair: José Marti” adlı kitaplarımızı, diğer ülkelerin en önemli şairlerini konu alan çalışmalarla zenginleştirmek istiyoruz.

Genel Yönetim Kurulu
Adına
Remzi Özmen
Genel Sekreter

6 Mart 2007 Salı

14. OLAĞAN GENEL KURULUMUZDA, GENEL BAŞKAN GÖKHAN CENGİZHAN'IN AÇILIŞ KONUŞMASI

“Değerli üyelerimiz,
Değerli dostlar, arkadaşlar,
Edebiyatçılar Derneği'nin 14. Olağan Genel Kurulu'na hoş geldiniz.
Herkesi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Genel Sekreterimiz Remzi Özmen Çalışma Raporu'nu, Genel Saymanımız Sinan Onuş Bilanço'yu, ayrıntılı bir biçimde sizlere aktaracaklar.

Her genel kurulda, edebiyat içi tartışmalarla dopdolu bir toplantı özlemi dile getirilir, 14. Olağan Genel Kurulumuzun, değerli üyelerimizin katkılarıyla böylesi bir gündemi somutlayacağına inanıyorum.

Ben, bu kısa konuşmamda, derneğimizin bugün bulunduğu durumla ve konumla ilgili özet bir değerlendirmeyi, ana konu başlıklarıyla bilginize sunmak istiyorum.

2007'de, Edebiyatçılar Derneği'nin 15. yılını kutlayacağız.
Örgütümüzün kuruluş ve gelişme aşamaları artık geride kaldı, ancak büyüme dönemi, kendi sorunlarını da beraberinde getirdi. Bu sorunları elbirliğiyle aşmamız gerekiyor. Bu çaba, hiç kuşku yok ki, ülküleri, umutları, düşleri, tasarıları, inancı, coşkusu olan üyelerle kotarılabilir. Örgütlü çalışmada başarılı olmanın tek yolu, Ben yerine Biz'i önceleyen bir anlayışı egemen kılmaktır. Edebiyatçılar Derneği'nin bir kurum kültürü olacaksa, bu anlayışa dayanmalıdır. Ortak geçmişimizi ve geleceğimizi, bu dayanışma kültürüyle yeniden kurgulamalıyız.

Bağımsız, demokratik, sivil, laik, ilerici bir yazar örgütü olmak durumunu ve konumunu özenle korumak, titizlikle savunmak..

Değerli üyelerimiz,
Örgütlerde, eleştirinin olması kadar doğal bir şey yoktur; tam tersine, örgüt durağansa, ortada bir yanlışlık var demektir. Örgüt çalışmaları, beraberinde farklı düşüncelerin eleştirisini, farklı düşüncelerin çatışmasını üretir. Ancak, eleştiri ve çatışma, örgüt içinde, içtenlikli bir barışla sonuçlanmalıdır. Derneğimizde, saflaşmalar, cepheleşmeler, gruplaşmalar bitmeli diye düşünüyorum. Yönetim olarak, bu yönde kararlı adımlar atacağız, atıyoruz.. Dünden bugüne, dernek yönetimlerine kırgın ve kırık arkadaşlarımızla, aramızdaki gönül bağlarını yeniden kurmalıyız. Tek koşulumuz var; karşılıklı iyi niyet!.

Son iki yıldır, dernek çalışmalarımızı, hiçbir kamusal ödenekten yararlanmadan sürdürdük. Dernek tarihinde, böylesi bir dönemin ilk kez yaşandığını özellikle belirtmeliyim. Etkinliklerimizi, derneğimizle dayanışma içinde olan, ülkemizin farklı bölgelerindeki yerel yönetimlerden, kitle örgütlerinden destek ve katkı alarak yürüttük. Daha da önemlisi, kendi girişim gücümüze, kendi insan kaynağımıza güvendik. Diğer örgütlenmeler gibi, yazar örgütlerinin de, toplumsal güç ve etki alanlarının gitgide daraldığı bir dönemde, son kertede zorlu bir çabayı göğüslediğimizi, açık yüreklilikle söylemeliyim. Bağımsız ve sivil kalmanın bedeli neyse ödedik, ödüyoruz..

Gündelik yaşamın bireysellik üzerine kurulduğu toplumlarda, her düzeyde örgütlenme, yeniden güç kazanma ve etki alanı yaratma açısından, ancak ben merkezci yaklaşımlardan uzaklaşarak başarılı olabilir. Bu anlamda, eşdeğer projeler içinde, belki de kendine özgü bir model oluşturan “yaratıcı yazarlık atölyesi” çalışmalarımız hakkında, genel kurulumuzu bilgilendirmek istiyorum.

2005 Ekim ayından bu yana sürdürdüğümüz atölye çalışmaları, derneğimize çok yönlü bir atılım sağladı. Örgütümüzü, kamuoyunda daha da tanıttı ve saygınlığını yükseltti. Üyelik ödentileriyle varoluşunu sürdürmekte zorlanan derneğimize, kayda değer bir gelir de sağladı. Üye arkadaşlarımızın, bu çalışmada gönüllülük temelinde yer almaları, örgütlü olmanın önemini ortaya koydu. Farklı kuşaklardan üyelerimiz, beş ayrı atölye döneminde, işbirliği ve dayanışma içinde görev aldılar. Derneğimizi, deyim yerindeyse ayakta tutan bu çalışmaya, emeklerini ve bilgilerini aktardılar. Ortaya koyduğumuz bu modelin, söz konusu alanda, okulları ve üniversiteleri de kapsayacak bir biçimde yeni atılımlarla, çok daha verimli sonuçlar yaratacağına inanıyoruz. Atölye çalışmalarımıza katılan bütün üyelerimize, yeniden teşekkür ediyorum.

Değerli üyelerimiz,
2004 yılı başlarında, Edebiyatçılar Derneği olarak, ‘komşu edebiyatlarla buluşma’ adını verdiğimiz bir perspektif geliştirdik. Ve kendimize bir yol haritası belirledik. Yolumuzda, öncelikle dört ülke vardı; Suriye, Filistin, Lübnan ve İran.. Son iki yılda, oluşturduğumuz heyetler içinde, 6 kez Suriye’ye, 1 kez de İran’a gitme olanağım oldu.

Komşularımızda barış tehlikede; dahası komşularımız emperyalist işgal ve tehdit altında: Irak, Filistin, Lübnan, Suriye, İran.. Böylesi bir süreçte yapılması gereken, halklar arasındaki kardeşlik ilişkilerini güçlendirmek olmalıydı. Çünkü, halkların, birbirleriyle doğrudan hiçbir sorunu yoktur, olmamıştır da.. Halkların kültürel temsilcileri; aydınlar, yazarlar, edebiyatçılar olarak, siyasilerin birkaç adım önlerine geçmek, hatta gündemi belirlemek, inisyatifi ele almak gerekiyordu. Son iki yılda, bu zemini büyük ölçüde oluşturduk.

Çok uzun zamandır, komşu halklar olarak birbirimizden uzaktık, daha doğrusu uzak bırakılmıştık. Yeniden birbirimize yüzümüzü dönmenin, el sıkışmanın, kucaklaşmanın zamanıydı. İnanıyorduk ki, edebiyatçılar, halkları birbirlerine yaklaştırmak için öncü roller üstlenebilirdi.

Ne yazık ki Türkiyeli edebiyatçılarda bir tür şartlı refleks gelişmiş durumda.. Büyük bir çoğunluğun yüzü, bütünüyle Batı’ya dönük.. Oysa, bir yüzümüz Batı’ya dönükken, diğer yüzümüz, daha da güçlü bir biçimde Doğu’ya dönük olmalı. Bir ayağı Avrupa’da, bir ayağı, hatta kocaman gövdesi Asya’da olan Türkiye, öncelikle komşularına yaklaşmalı.

İşte, bu temelden yola çıktık.

Yüzyıllar boyunca kader birliği yapan Anadolu, Mezopotamya, Ortadoğu hakları, artık barış içinde yaşamalılar. Bu coğrafyadaki komşu kültürlerle kurmaya çalıştığımız diyalogun ve yapacağımız ortak çalışmaların, tek bir anlamı var: merkezi Batı olan, ‘tek yönlü’ bir entelektüel yönelişi tersine çevirmek. Bu perspektifle, komşu edebiyatçılar, ‘aracısız’ bir biçimde, uluslar arası, bölgesel, yerel düzlemlerde sıklıkla buluşmalı, aralarında kalıcı, uzun erimli bir kültürel köprü oluşturmalıydılar. Bu çerçevede, çok sayıda Ortadoğulu yazarı, ülkemizin farklı bölgelerinde düzenlediğimiz etkinliklerde konuk ettik, bölgeye giden dernek heyetlerinde çok sayıda üyemiz görev aldı.

Diyebilirim ki, düz, çıplak siyasal argümanların ötesinde, ülkeler arasındaki reel politik yakınlaşmaların üzerinde bir düzeyde gelişiyor, kurduğumuz ilişkiler.. Ve hiç kuşku yok ki, Suriye ve Filistin yazar örgütleriyle bağıtladığımız kültürel antlaşmalar, bölge edebiyatları açısından, ucu açık, ufku açık bir gelecek vaat ediyor.

Edebiyatçılar Derneği olarak, bu önemli çabada, Türkiyeli yazarların en etkin, en atak örgütü olmayı başardığımızı, rahatlıkla belirtebilirim.

2004 yılı Nisan ayından bu yana “komşu edebiyatlarla buluşma” adını verdiğimiz, bu üst başlıkla inşa etmeye çalıştığımız perspektifimiz, yalnızca güney komşularımızla sınırlı kalmadı. Ukrayna, Azerbaycan, Belarus yazar örgütleriyle de her düzeyde ilişki kurduk. Şimdi, “Sınırsız Söz” adıyla Avrasya merkezli oluşturulacak bir yazarlar örgütü girişiminin içindeyiz. Edindiğimiz uluslar arası ilişkiler deneyimiyle, Edebiyatçılar Derneği olarak bu girişime de katıldık ve oluşturulacak Birlik içinde etkin bir görev üstlenmeye hazırız.

Edebiyatçılar Derneği, uluslararası platformda, dinamik ve hareket halinde bir örgüt olmayı kararlılıkla sürdürecek.

Değerli arkadaşlar,
Bir süre önce, merkez-üye ilişkilerini daha sağlıklı yürütmek adına, çalışmalarımız hakkında üyelerimizi bilgilendirmek amacıyla, internet ortamında bir iletişim ağı oluşturduk. Yaklaşık beş yüz üyemizin elektronik-posta (e-posta) adresleri genele ve illere göre listelendi. Yakın bir tarihte, e-posta kullanan üyelerimizin tamamına yakınına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Üç aylık deneyim, belli ilkeleri koruyarak, bu iletişim biçiminde başarılı olunacağını kanıtladı. Yeni dönemde, iki ya da üç blog grupla, daha özgül alanlarda ek ağlar oluşturulacak. Sözgelimi, bunlardan biri, 14 Şubat Dünya Öykü Günü’ne ayrılacak. Bir diğeri, dernek çalışmaları üzerine e-posta yoluyla görüş ve önerilerini, eleştirilerini metinleştirerek yollayan arkadaşlarımızın iletilerinin yer alacağı, daha açık belirtmek gerekirse, üyeler arası bir site olacak. Ayrıca, varolan iki sitemizi, daha interaktif siteler konumuna getirmek için hazırlık içindeyiz. Sanıyorum, 2007 yılının ilk altı ayı içinde, bu çabamız da olumlu sonuçlanacak.

Derneğimiz, geçmiş yıllarda hep bir mekan özlemi duymuştu. Üyelerimizin rahatça buluşabilecekleri, oturabilecekleri, konuşabilecekleri bir yer.. Üç yıllık uğraşımız sonucunda, dernek merkezinde, ortak amacımız olan mesleki dayanışmayı sağlamak adına, rahat ve güvenli bir çalışma ortamı kotarılmış durumda.. Bu mekanı edinmemizi, çok uygun koşullarda bize sağlayan, ev sahibi üyemiz Sayın Gültekin Eren’e teşekkürü bir borç biliyoruz.

Yeni dönemde, derneğimiz, eni konu bir yeniden örgütlenme programını hayata geçirmek zorunda. Bu programın başarıya ulaşması, öncelikle, mali açıdan daha güçlü bir dernek yapısıyla olanaklı.. Genel Kurul’dan hemen sonra, oluşturulacak Danışma ve Çalışma Kurullarımıza, üyelerimizin ilgisini ve katılımını bekliyoruz; böylelikle, yatay ve derinlemesine bir örgütlenme modelini elbirliğiyle uygulayabileceğiz. Geçen çalışma döneminde, yönetim organlarında yer alan arkadaşlarımız, belli bir külfet/nimet anlayışını koruyarak, örgüt yapısını ayakta tutmak için olağanüstü bir özveriyle görev yaptılar. Bu özveriyi gösterecek her üyemizle, sözünü ettiğimiz anlayış temelinde çalışmaya hazırız.

Son sözüm, üyelik ödentileri konusunda olacak.. Derneğimizin, bugün içinde bulunduğu koşullarla ilgili, yalın ve çıplak gerçekleri, nesnel bir yaklaşımla aktarmaya çalıştım. Üyelerimizi, fazladan hiçbir yorum yapmadan, üyelik ödentilerini düzenli olarak ödemeleri, geçmiş yıllara değgin borçlarını kapatmaları yönünde duyarlı davranmaya davet ediyorum. Bu konuda, iki yıllık çalışma dönemini kapsayan bilançoyu genel kurula sunan Genel Saymanımızın söyleyeceklerini can kulağıyla dinlemenizi, denetleme raporunu genel kurula sunan Denetleme Kurulu üyelerimizin uyarılarını dikkatle okumanızı öneriyorum.

Sevgili arkadaşlar,
Süreç içinde kendini yenilemeyen hiçbir örgüt yoktur. Kendimizi yenilemeyeceksek, “daha iyiye, daha doğruya, daha güzele” felsefemizi asla hayata geçiremeyiz. Yeni bir gündem!. Yeni bir gelecek!. Yeni bir ufuk!.

14. Olağan Genel Kurulumuza katılan bütün üyelerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.”

Gökhan Cengizhan
Edebiyatçılar Derneği Genel Başkanı