4 Aralık 2008 Perşembe

2008 YILI ABDULLAH BAŞTÜRK İŞÇİ EDEBİYATI ÖDÜLÜ SONUÇLARI


Genel-İş ve DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk anısına; Baştürk ailesi, Edebiyatçılar Derneği ve DİSK/Genel-İş Sendikası’yla birlikte bu yıl altıncısı düzenlenen yarışma sonuçları belli oldu.

Remzi İnanç, Özgen Seçkin, Vecihi Timuroğlu, Necati Tosuner, Tuncer Uçarol’dan oluşan seçiciler kurulunca yapılan değerlendirmelerde (Yönetmelik gereği ödül sıralaması, tür sınırlaması yoktur),

Haydar Demir’in “Makine” adlı öyküler kitabı,
Zehra İpşiroğlu’nun “Özgürlük Yolları” adlı yaşamöyküleri kitabı,
Hasan Kıyafet’in “Umut Direniyor” adlı romanı,
ödüle değer görülmüştür.

Ödül töreni 22 Aralık 2008 Pazartesi günü saat 18.00 – 21.00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde, ödül kazanan kitaplar ve işçi edebiyatı üzerine toplantı 20 Aralık 2008 Cumartesi günü saat 14.00 – 16.00’da Mülkiyeliler Birliğinde yapılacaktır.

Ödül verme gerekçeleri:

- “Makine”: İşçi dünyası; çeşitli yönlerden gerçekçi biçimde az ve duru sözlerle öykülendiği, o denli uyarıcı, akıcı, inandırıcı bir dille işlendiği için.

- “Özgürlük Yolları”: Almanya’daki işçilerimizin üçüncü kuşağı olan gençler; aileleri, çevreleri, göçmenlik psikolojisi ve Türkiye gerçekleri ile yıpratıcı ilgileri, sekiz ayrı yaşamöyküsü kapsamında çok değişik açılardan sergilendiği, sabırla yürütülmüş gözlem ve öykülemeleri akıcı ve yalın bir Türkçeyle, biliminsanının nesnel yaklaşımlarıyla anlatıldığı, düşündürdüğü için.

- “Umut Direniyor”: Günümüzdeki işsizlik, sigortasızlık, sendikasızlık açmazlarını işverenler, sendikacılar, çevre halkı, ülke ortamı ve uluslararası ilişkiler ağı içinde ekonomik, ideolojik, politik bağlamda zengin ayrıntı, öngörü ve gözlemle romanlaştırdığı, günümüz Tuzla-Pendik tersaneleri işçilerinin yaşadığı zor ve ölümcül koşulları 2006 yılı öncesinde görüp ele aldığı, gecekondular ve iş yaşamında kullanılan terim ve deyimleri, duygu ve düşünceleri slogana, kuru anlatıma düşmeden sergilediği için.

Duyurulur.


Tuncer Uçarol
Yarışma Yazmanı, Seçici Kurul Üyesi