19 Mart 2007 Pazartesi

YENİ ÖDENTİMİZ 60 YTL

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Edebiyatçılar Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurul’unda yapılan tüzük değişikliğiyle, üyelik ödentisi, yıllık 60 (altmış) Yeni Türk Lirası’na çıkarılmıştır.

Yöneticileri ve üyeleri arasında sağlıklı bir iletişimin olduğu, kamuoyunda etkili ve çalışkan bir dernek, ancak parasal kaynakları güçlü bir dernek yapısıyla söz konusu olabilir. Böyle bir yapıyı oluşturmak için, birincil ve en önemli kaynak da, üyelik ödentileridir.

Bütün dernekler gibi, Edebiyatçılar Derneği’nin de asli geliri üyelik ödentilerine dayanıyor. Dernek çalışmalarında kaynak yaratmak, öncelikle üyelik ödentileriyle olanaklı. Ayrıca yasal zorunluluk gereği, üyeliğin sürebilmesi için, ödentilerin aksatılmadan ödenmesi gerekiyor. Dernek tüzüğü, ödenti konusunu, “3 ay sureyle aidat ödemeyenler üyelikten çıkarılır” şeklinde hükme bağlıyor.

Bu çerçevede, bugüne dek ödemelerini geciktiren üyelerimizin, bu yılki (60 ytl) ve varsa daha önceki yıllardan borçlarını ödemelerini önemle rica ediyoruz.

Üyelerimiz, ödenti borçlarıyla ilgili bilgiyi, 0312 434 46 65 nolu telefondan ve edebiyat@edebiyatcilardernegi.org.tr adresinden öğrenebilirler.

Edebiyatçılar Derneği posta çeki hesap no: 103173
Edebiyatçılar Derneği banka hesap no:
T. C. Ziraat Bankası Bulvar / Ankara Şubesi: 34537778

Hiç yorum yok: