26 Eylül 2008 Cuma

YARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ

YARATICI YAZARLIĞA GİRİŞ
YAZINSAL TÜRLER
KURAMSAL ÇALIŞMALAR VE UYGULAMALAR

ATÖLYE YÜRÜTME KURULU:
Gökhan CENGİZHAN
Cemil KAVUKCU
Süreyya KARACABEY
Çiğdem ÜLKER
Prof. Dr. Aysu ERDEN
Aynur TUNABOYLU
Tekgül ARI
Remzi ÖZMENAtölyemiz; yazma isteği duymayan ama edebiyatı seven, yazma isteği duyan ama hiç yazmayan, bir şeyler yazan ama kendine saklayan, yazdığını bir biçimde yayımlatan, yazdıklarını kendine saklayan ya da bir biçimde yayımlatanlardan başarılı çalışmaları da olan herkese, "statü, kariyer, derece sahibi" olma koşulu aranmadan, hiçbir “sınıf, meslek, zümre ayrımı” yapılmadan açıktır.
Atölyemizde; katılımcıların düzeyleri arasında belli bir ortalamanın tutturulduğu, kuramsal olanın uygulamaya yedirildiği, bilgilendirme yerine üretici sürecin gereklerinin (olmazsa olmazlarının) ortaya konulduğu, ne yapılmaya çalışıldığının / ne yapıldığının ayırdına varılmasının sağlandığı, metin kullanımı yoluyla somut örneklemeye ağırlık verildiği, sonuçta, suyun kimyasal yapısı, sığlığı / derinliği, kaldırma gücü, tatlılık / tuzluluk oranı vb. bilgilerin bilinmesinin yüzme öğrenmeyle değil; öğrenilen yüzmenin kalitesi, süresi, mesafesi anlamında değer kazanacağının kavratıldığı, ürkütmeyen/ caydırmayan, tam tersine cesaretlendiren, bir "ortam / atmosfer" yaratılacaktır.

İZLENCE
1- Giriş: Bir Eylem / Edim Olarak Yazma
a) Yazma isteği nereden geliyor?
b) Bir şeyler karalamadan yazınsal değeri olan bir metin üretmeye geçiş sürecinin olmazsa olmazları nelerdir?
c) Düşlerimizi, duygularımızı, düşüncelerimizi ete kemiğe büründürmek için gerekenler nelerdir?
2- Bilmemiz Gerekenler: Edebiyatın Diğer Alanlarla İlişkisi
a) Edebiyatın yaşam, felsefe, psikoloji vb. ilişkileri.
b) Bizden önce yazanlar / yazılanlar; yazmakta / yazılmakta olanlar.
3- Algılama Sürecinden Yaratma Cesaretine Giden Yol
a) Algılama süreçleri.
b) Yaratma cesareti.
c) Yaratıcının doğası.
d) Yaratıcılığın sınırları.
4- Çatıyı Kurmak: Yazınsal Üretimin Temel Öğelerini Belirginleştirme
a) Uzam, zaman, kahramanlar.
b) Biçim ve biçem.
c) Başlama, geliştirme, sonlandırma.
d) Çatışma yaratma ve çözme.
e) Bir atmosfer yaratma.
5- "Bu Ben miyim?" ya da "Bu O mu Acaba": Kurmaca ve Gerçeklik
a) Yazar ve anlatıcı.
b) Kahramanlar gerçek midir?
6- Bir Okur Olarak Yazar: Eleştirel Bakış Açıları Geliştirebilmek
a) Ne anlatmak istiyorduk, ne anlatabildik?
b) Dil yanlışları.
c) Metnin yorgunluğu.
d) Yaratı yerine yapıntı.
7- Yapıttaki Yazar: Üründe Yazarın Kişisel Duruşu / Kişisel Tını
a) Kişilik ve kişisellik nedir?
b) Yazar yapıtın neresindedir?
c) "Aynı şeyleri" yazsak bile bizi ayrı kılacak olan (Büyük yazarların çözdüğü) nedir?
8- Üç Metin: Bir Şeyler Anlatabildik mi?
a) Boris Vian: "Günlerin Köpüğü" romanının "Önsöz"ü.
b) Peter Handke: "Publikumsbeschimpfung" adlı oyununda oyuncuların sahneye seslenişi.
c) Teodor W. Adorno: "Minima Moralia" adlı yapıtından "Aynanın Arkasına" metni.İçinizdeki Sansürden Kurtulun !

· Yaratıcı yazarlık atölyesi, yazma çabasının başlangıcında ya da herhangi bir düzeyinde bulunan tüm katılımcılar için geliştirilmiş bir programdır.
· Söz konusu atölyeye katılmak için statü, kariyer, derece sahibi olmak gibi önkoşullar yoktur. Okumaya ve yazmaya ilgi duymak yeterlidir.
· Yaratıcı yazarlık atölyesi, hiçbir sınıf, meslek, zümre ayrımı yapmaksızın, edebiyat uğraşıyla ilgilenen herkesin, entelektüel kapasite ve yeteneklerini geliştirmeyi hedefliyor.
· Yıllardır yazıyor ya da ilk metninizi deniyor olsanız da, yaratıcı yazma konusuna gerçekten ilgi duyuyorsanız, Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği atölyeler, gereksinim duyduğunuz katkıyı mutlaka sağlayacaktır.

Kendi Kendinizin Eleştirmeni Olmayın!..
· Yaratıcı yazarlık atölyesi, katılımcıların eleştirel bakış açılarını, estetik beğenilerini, bireysel üretimlerini güçlendirmeye yönelik kuramsal ve uygulamasal çalışmaları içeriyor.
· Konuk yazarların ve katılımcıların birlikte çalışacağı atölye ortamında, kuramsal çalışmaların yanı sıra, katılımcıların egzersiz olarak yazacakları metinler de ele alınacak.
· Yazılan örneklerdeki anlatım ve dil özellikleri tartışılacak
· Katılımcılar, ikinci aydan itibaren, her hafta yeni bir metin hazırlayacak, atölye içinde daha önceki üretimlerini aşmaya çalışacaklar.
· Edebiyatçılar Derneği, yaratıcı yazarlık atölyelerinde, potansiyel yazarlarla profesyonel edebiyatçıları bir araya getiriyor, katılımcılara konuk yazarlarla birebir çalışma olanakları sunuyor.
· Katılımcıların ürünlerinin okunup tartışıldığı ortamlar yaratıyor.
· Dönem boyunca, atölyelere katılacak konuk yazarlar, kendi deneyim zenginliklerini, yazarlık coşkularını paylaşmaktan mutluluk duyan, katılımcıların yeteneklerini geliştirmek isteyen, ülkemizin usta edebiyatçılarıdır.
· Yazma sektörünün içinde yer alan yazar, editör, çevirmen, akademisyen vb profesyoneller, kendi meslekleri konusunda ayrıntılı, aydınlatıcı bilgiler verecek, katılımcılar merak ettikleri sorulara yanıt bulabilecekler.

KAYIT İÇİN BİLGİLER:
Atölye çalışmaları 2 ay (08 Ekim 2008 – 06 Aralık 2008) sürecek; hafta sonu (Cumartesi 14.00 - 16.00) 2 saat, hafta içi (Çarşamba 18.00 - 20.00) 2 saat olmak üzere; toplam 36 saat yapılacaktır.

Katılım ücreti : 160 YTL (160. 000.000 TL)
İki taksitle ödeme yapılabilir: 80 x 2 (80.000.000 x 2)


BAŞVURU ADRESİ:
EDEBİYATÇILAR DERNEĞİ
Sakarya Caddesi No: 32 / 15 Yenişehir ANKARA
Tel: 0.312 434 46 65
E-posta:
edebiyat@edebiyatcilardernegi.org.trYARATICI YAZARLIK ATÖLYESİ
İZLENCE

08 Ekim 2008 – 06 Aralık 2008

Tarih...............................Yazar

08 Ekim Çarşamba..........Aynur Tunaboylu
11 Ekim Cumartesi..........Çiğdem Ülker
15 Ekim Çarşamba..........Aysu Erden
18 Ekim Cumartesi..........Tekgül Arı
22 Ekim Çarşamba..........Remzi Özmen
25 Ekim Cumartesi.........Süreyya Karacabey
01 Kasım Cumartesi.......Gökhan Cengizhan
05 Kasım Çarşamba.......Aysu Erden
08 Kasım Cumartesi.......
Tekgül Arı
12 Kasım Çarşamba........Remzi Özmen
15 Kasım Cumartesi.......Cemil Kavukçu
19 Kasım Çarşamba.......
Aynur Tunaboylu
22 Kasım Cumartesi......Süreyya Karacabey
26 Kasım Çarşamba.......Gökhan Cengizhan
29 Kasım Cumartesi.......Tekgül Arı
03 Aralık Çarşamba.......Remzi Özmen
06 Aralık Cumartesi......(Değerlendirme)

Konuk yazarlar: Nazlı Eray, Özcan Karabulut, Meltem Arıkan…


Cumartesi Günleri:
14:00 – 16:00
Çarşamba Günleri:
18:00 – 20:00


İletişim:
Tel: 434 46 65
Cep: 0506 583 58 75
(Cep arama saati: 09:00 - 18:00 arası)Not: Kasım ayında, Cumartesi günleri saat, 13:00-14.00 arasında, katılımcıların ürünlerinin değerlendirilmesine yönelik atölye çalışması yapılacaktır.