25 Ağustos 2008 Pazartesi

ABDULLAH BAŞTÜRK İŞÇİ EDEBİYATI ÖDÜLÜ (2008)

GENEL-İŞ ve DİSK eski Genel Başkanı Abdullah Baştürk (1929-1991) anısına, ailesi, Edebiyatçılar Derneği ve Genel-İş'le birlikte beşyıldır işçi öyküleri dalında verilen "Abdullah Baştürk Ödülü", buyıldan itibaren işçi edebiyatı kapsamında, kitaplara verilecektir.

1) Ödüle aday kitaplar, işçiler ya da emeğiyle geçinenler hakkındaolmalıdır.

2) Bu kitaplar; şiir, öykü, roman, anı, günce, röportaj türündeolabileceği gibi, edebi yapıtlarla ilgili inceleme, eleştiri, makale,deneme, antoloji, yıllık ve benzeri türlerde de olabilir. Ancak ödüldağıtımında, tür değil, yapıtın değeri göz önüne alınacaktır.Şiir, öykü, deneme gibi türlerde, kitabın en az yarısının işçiler yada emeğiyle geçinenler hakkında olması, yeterli sayılabilecektir.

3) Kitaplar 1 Eylül 2006 - 31 Ağustos 2008 tarihleri arasında (bu ilkyıla özgü olarak son iki yıl içinde) basılmış olmalıdır. Ödüle sonbaşvuru tarihi 11 Eylül 2008'dir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.Ödüle tek yapıtla aday olunabilir.

4) Edebiyatçılar Derneği yönetim organlarında yer alan üyeleryarışmaya katılamaz.

5) Seçici kurul: Remzi İnanç, Özgen Seçkin, Vecihi Timuroğlu, NecatiTosuner, Tuncer Uçarol.6) Ödüller en çok üç kitaba verilir. Aralarında sıralamayapılmayacaktır. Ödül tutarları her bir kitap için 2.000 TL'dir. Ödülkazananlar ayrıca GENEL-İŞ'in Ören (Burhaniye)'de bulunan "AbdullahBaştürk Eğitim ve Dinlenme Tesisleri"nde bir hafta ağırlanacaktır.

7) Sonuçlar, gerekçesiyle birlikte, 11 Kasım 2008 günü açıklanır. Ödültöreni, Abdullah Baştürk'ün ölüm yıldönümü olan 21 Aralık 2008 gününüizleyen hafta içinde yapılır.

8) GENEL-İŞ, ödül kazanan ve yarışmaya katılan kitaplardan bazıbölümleri, telif ücreti ödeyerek kitaplaştırabilir. Bunları yayınorganlarında da kullanabilir.

9) Ödüle aday kitaplar; adres, telefon, özgeçmiş yazılı imzalı birbaşvuru dilekçesiyle yazarın kendisince ya da izin belgesiyle birlikteyayınevince, 7 adet olarak aşağıdaki adrese taahhütlü gönderilecek yada imza karşılığı teslim edilecektir:

--- Edebiyatçılar Derneği (Abdullah Baştürk Ödülü), Sakarya Cad.32/15, Bahar Apt. Kat 5, Yenişehir - Ankara. İletişim: 0312 / 434 4665 edebiyat@edebiyatcilardernegi.org.tr

--- Bilgi için (ödül sonuçları, tarihçe, yarışma kitapları, yankılar):www.genel-is.org.tr

10) Ödüle katılan yapıtlar geri verilmez.

Hiç yorum yok: